Muzea v Budapešti

Sdílejte:

Budapešť je stejně jako prakticky každé velkoměsto na muzea a velké galerie bohatá. Najdeme jich zde kolem 100 a postupně vznikají další. Některá muzea v Budapešti jsou státní, jiná naopak soukromá. Jsou v nich umístěny jak stále, tak dočasné expozice všeho druhu. Tematicky je portfolio zaměření zdejších muzeí opravdu široké. Kromě tradičních muzeí zaměřených na historii a umění ve městě narazíme třeba i na muzeum piva, vlajek nebo textilu.

Maďarské národní muzeum

Maďarské národní muzeum bylo založeno jako instituce už v roce 1802 (patří tak mezi nejstarší muzea v Budapešti). Do neoklasicistní budovy, kde má dnes umístěno své sbírky, bylo ovšem nastěhováno až v letech 1846 až 1847, kdy byla stavba dokončena. Najdeme ho v jižní části centra přesně na půl cesty mezi Velkou tržnicí a Velkou synagogou (od obou těchto památek je to sem cca 600 metrů pěší chůzí).

Muzea v Budapešti

Muzeum jako takové je svými sbírkami zaměřeno na historii a umění Maďarska, respektive Uher a na vykopávky provedené na tomto území. Několika výstavami je zde prezentováno několik historických období jako pravěk, doba Římanů, vláda Arpádovců, období Osmanské nadvlády, a tak dále. Počet exponátů ve vlastnictví muzea dnes přesahuje jeden milion kusů.

Oficiální stránky: www.hnm.hu

Další informace o Maďarském národním muzeu
Maďarská národní galerie

Maďarská národní galerie byla založena roku 1957, jako instituce věnující se čistě maďarským umělcům. Díla zahraničních umělců najdete ve sbírkách Muzea krásného umění na Náměstí hrdinů. Kolekce zde umístěné čítají na 100 tisíc exponátů všech forem, jako jsou obrazy, sochy a fotografie ze všech epoch dějin země počínaje středověkem přes gotiku, renesanci a baroko a konče moderním uměním 19. a 20. století. Mezi zdejší skvosty patří například dřevěné gotické oltáře a sochy, gotické obrazy, renesanční lapidárium či habsburská krypta.

Magyar Nemzeti Galéria Maďarská národní galerie

Muzeum se nachází přímo v prostorách Budínského hradu, a to konkrétně v budovách s označením A až D. Nejpohodlněji a nejrychleji se sem dostanete pomocí pozemní lanovky vedoucí nahoru na hrad od Řetězového mostu.

Oficiální stránky: www.mng.hu

Další informace o Maďarské národní galerii

Muzeum krásných umění

Muzeum krásných umění bylo otevřeno po šest let trvající výstavbě v roce 1906. Této slavnostní události se zúčastnil i císař František Josef I. Impulsem pro jeho stavbu bylo výročí tisíce let od obsazení Karpatské kotliny maďarskými kmeny. Smyslem budovy bylo sjednotit celou řadu do té doby roztříštěných sbírek. Nejcennější artefakty byly během druhé světové války bohužel odcizeny a převezeny pryč a také budova muzea byla značně poškozena. Těsně po válce se však naštěstí podařilo získat většinu sbírek nazpět a po rekonstrukci stavby a restaurování poškozených děl, bylo muzeum opět zpřístupněno veřejnosti.

Szépművészeti Múzeum Muzeum krásných umění

Sbírky tohoto muzea v Budapešti dnes obsahují vzácné a jedinečné exponáty počínaje Egyptem a konče moderním uměním 20. století, kterých je zde přes tisíc kusů. Vše je rozděleno do celkem šesti tematických kolekcí, a to na Kolekci moderního umění, Kolekci grafik, Staré mistry, Staré sochy, Antiku a Egypt. Mezi skvosty těchto kolekcí patří obrazy od Picassa, Maneta, Gauguina, Rubense, Dürera, Raffaela, Goyi či El Greka a též soška z bronzu z dílny Da Vinciho. Dále pak nesmíme zapomenout na cenné antické a egyptské exponáty jako je unikátní sbírka řeckých váz, nebo soubor lidských a zvířecích mumií.

Neoklasicistní budova muzea se nachází mezi severozápadní stranou Náměstí hrdinů a budapešťskou ZOO a přímo naproti ní na opačné straně náměstí stojí Dům umění.

Oficiální stránky: www.mfab.hu

Další informace o Muzeu krásných umění
Dům umění

Dům umění byl založen Maďarskou národní asociací pro krásná umění, a to již v roce 1877. Původně sídlil na Andrássyho třídě v domech číslo 69 a 71. V roce 1906 pro něj ale byla při oslavách tisíciletí otevřena nová budova na Náměstí hrdinů naproti Muzeu krásných umění.

Műcsarnok Dům umění

Smyslem této instituce je jednak propagace a zviditelňování současného maďarského umění doma a v zahraničí, ale současně také prezentace současného zahraničního umění v Maďarsku. K těmto účelům využívá především prostor samotné budovy. Ve snaze propagovat maďarské umění v zahraničí, iniciuje vznik a pořádání výstav v jiných zemích. Mimo to také publikuje řadu knih, které se věnují současným maďarským umělcům.

Oficiální stránky: www.mucsarnok.hu

Další informace o Domě umění

Dům teroru

Dům teroru patří mezi ta novější muzea v Budapešti. Otevřen byl počátkem roku 2002 a ve svých expozicích se věnuje režimům fašismu a komunismu, které v minulém století sužovali Maďarsko. Jedná se zároveň o památník obětí těchto dvou režimů.

Neorenesanční budova, ve které muzeum sídlí, stojí na Andrássyho třídě s popisným číslem 60, tedy přibližně v polovině tohoto bulváru. Jedná se o symbolické umístění. Tento dům totiž nejdříve patřil rodině židů, následně zde před a během druhé světové války sídlila maďarská fašistická organizace takzvaná Strana Šípových křížů. Po válce zde pak nejdříve měla sídlo Maďarská politická policie a po ní se sem nastěhoval Úřad pro ochranu státu Komunistické strany.

Terror Háza Dům teroru

Muzeum a samotná expozice však čelí značné kritice ze strany historiků, politologů a novinářů. Týká se to především dvou věcí. Tou první je údajně přílišný důraz na to, že Maďarsko a jeho lid byly obětí těchto diktátorských režimů, avšak expozice už se podle všeho příliš nezabývají kolaborací a spolupráci části maďarského obyvatelstva s těmito režimy. Druhá část kritiky vytýká muzeu přílišné zaměření se na komunistické období a jisté opomíjení období útlaku fašismu. Dle některých jsou jistá fakta z fašistického období dokonce záměrně vynechána, protože se nehodí do celkové koncepce muzea prezentujícího Maďary výhradně jako oběť.

Oficiální stránky: www.terrorhaza.hu

Další informace o Domě teroru
Další muzea v Budapešti, která stojí za návštěvu

Jak jsme již zmínili zcela na začátku, muzeí jsou v Budapešti desítky. Na předchozích řádcích jsme se podrobněji věnovali těm nejdůležitějším a nejrespektovanějším. Nyní si v krátkosti vyjmenujeme některá další muzea v Budapešti, která také rozhodně stojí za návštěvu.

 • Etnografické muzeum
 • Muzeum zemědělství
 • Muzeum železnice
 • Muzeum Aquincum
 • Muzeum podzemní dráhy
 • Muzeum historie
 • Židovské muzeum
 • Nemocnice ve skále
 • Muzeum užitého umění
 • Dům hudby
 • Muzeum fotografie
 • Muzeum Zoltána Kodályho
 • Poštovní muzeum
 • Galerie Imreho Vargy
 • Kassákovo muzeum
 • Muzeum Kiscelli a městská galerie
 • Vasarelyho muzeum
 • Petőfiho muzeum literatury
 • Retro muzeum
 • Róthovo muzeum
 • Muzeum lékárnictví
 • Muzeum dějin hudby
 • Muzeum vojenské historie
 • Maďarské muzeum obchodu a pohostinství
 • Semmelweisovo muzeum lékařství
 • Muzeum slévárenství Ábraháma Ganze
 • Ludwigovo muzeum současného umění
 • Muzeum likéru Zwack Unicum
 • Muzeum asijského umění Ference Hoppa
 • Muzeum Ference Liszta
Sdílejte: