Budapešť

Budapešť rozhodně patří mezi nejkrásnější města Evropy a i z tohoto důvodu se jedná o nejnavštěvovanější destinaci v celém Maďarsku. Díky své kráse získala celou řadu přízvisek jako třeba „Královna na Dunaji“. Byť je její atmosféra a architektura jiná než v Praze, v mnohém vám bude naše hlavní město připomínat, a to minimálně svou polohou na řece, na kopci nad řekou stojícím hradem, množstvím mostů a ostrovů a k procházkám vybízejícími nábřežími.

Budapešť

Jednotlivé městské části a čtvrti

BUDÍN | Hradní vrch | Gellértův vrch a Tabán | Víziváros | Óbuda a Aquincum | Další zajímavá místa v Budíně | PEŠŤ | Centrum – Belváros | Lipótváros | Erzsébetváros | Józsefváros a Ferencváros | Andrássyho třída | Městský park | Další zajímavá místa v Pešti | MARKÉTIN OSTROV

Co vidět a dělat v Budapešti – Více než 100 míst

V následujícím přehledu najdete všechny alespoň trochu významné památky a atrakce v Budapešti, které stojí za to vidět a navštívit. Ty jsou rozděleny do několika skupin. Nejprve podle toho na jakém břehu Dunaje leží. Tedy buď v Budíně, či v Pešti. Následně jsou pak ještě rozděleny podle toho v jaké městské čtvrti se nachází. U každé z nich najdete krátký popis s přesnou adresou a odkazem na oficiální webové stránky (ty jsou zpravidla v anglickém jazyce). A kolik že jich v tomto přehledu naleznete? Více než sto!

BUDÍN

Budín je historicky starší a klidnější částí Budapešti s mnoha nejvýznamnějšími památkami a atrakcemi města, kterým jednoznačně kraluje areál Budínského hradu na Hradním vrchu.

HRADNÍ VRCH

Hradní vrch leží na kilometr dlouhé vápencové desce, ve které termální prameny vyhloubily 28 kilometrů jeskynních prostor. Nachází se zde nejdůležitější středověké a starověké památky města a s tím související muzea.


Budínský hrad

Budínský hrad Budai Vár

Budínský hrad je bývalé sídlo uherských králů a jeho stavba začala již v průběhu 13. století. Je jednoznačnou dominantou celého města a fakticky se jedná o město ve městě, neboť ho tvoří celý komplex světských a církevních budov (přinejmenším v tomto ohledu se velmi podobá Pražskému hradu). Je součástí světového kulturního dědictví UNESCO a přímo v jeho areálu se nachází hned několik významných kulturních institucí Maďarska.

Více o Budínském hradě se dočtete zde

Szent György tér 2, 1014, Budapešť


Labyrint pod Budínským hradem

Labyrint pod Budínským hradem Labirintus

Systém chodeb, komnat a jeskyní nacházející se pod Hradním vrchem. Budován začal být již před více než 800 lety, nachází se až 16 metrů pod zemí a jeho celková délka činí přibližně 1200 metrů. V minulosti byl používán k nejrůznějším účelům, především však jako vězení a mučírna. Zřejmě nejslavnějším vězněm byl valašský kníže Vlad Tepes, který je však mnohem známější jako Hrabě Drákula.

Úri utca 9, 1014, Budapešť


Muzeum historie

Muzeum historie Vármúzeum

Nazývané je též Hradní muzeum. Věnované je dvěma tisícům letům historie města. Samotné prostory se nachází ve středověkém královském paláci Budínského hradu, přičemž nejvýznamnějšími místnostmi jsou Gotický sál, Královský sklep a Věžní kaple. Mezi nejcennější exponáty pak patří Maďarsko-Anjouský hedvábný koberec, gotické sochy světců, dvořanů a panošů a nejrůznější mramorové řezby.

Szent György tér 2, 1014, Budapešť


Muzeum lékárnictví

Muzeum lékárnictví Arany Sas Patikamúzeum

Najdete ho v historické budově Domu u Zlatého orla, kde byla v roce 1681 otevřena první budapešťská lékárna. Expozice je poměrně malá, nicméně se zde nachází opravdu jedinečný a krásný lékárenský nábytek, knihy, farmaceutické a alchymistické nádobí z keramiky, skla i dřeva, hmoždíře, váhy, vysušená zvířata a mnoho rozličných nástrojů. Velkou zajímavostí je pak nádoba s pravým mumiem.

Tárnok utca 18, 1014, Budapešť


Maďarská národní galerie

Maďarská národní galerie Magyar Nemzeti Galéria

Maďarská národní galerie se nachází přímo v objektu Budínského hradu. Soustředí se téměř výhradně na prezentaci maďarského umění a maďarských umělců. Vystavovaná díla pokrývají tvorbu od 10. století našeho letopočtu. Nachází se zde tedy díla středověká, gotická, renesanční, barokní a také díla 19. a 20. století. Mezi největší lákadla galerie patří mimo jiné i dřevěné náboženské oltáře.

Szent György tér 2, 1014, Budapešť


Muzeum dějin hudby

Muzeum dějin hudby Zenetörténeti Múzeum

Muzeum dějin hudby se zaměřuje na prezentaci maďarské hudby od 18. století do současnosti. Mezi významné prezentované osobnosti patří maďarští skladatelé Franz Liszt, Zoltán Kodály a Béla Bartók. Ve sbírkách se nacházejí nejrůznější artefakty, jako jsou partitury, programy koncertů, knihy, historické hudební nástroje, gramofony a mnoho dalších souvisejících předmětů.

Táncsics Mihály utca 7, 1014, Budapešť


Muzeum vojenské historie

Muzeum vojenské historie Hadtörténeti múzeum

Muzeum vojenské historie mapuje historii maďarského vojenství, přičemž hlavní důraz je kladen na Válku za nezávislost v letech 1848 až 1849, Maďarskou královskou armádu pod vedením admirála Miklóse Horthyho v letech 1918 až 1943 a protisovětské Maďarské povstání v roce 1956. Mezi vystavovanými exponáty naleznete zbraně, uniformy, brnění, vlajky, medaile a další vojenské memorabilie.

Fővám tér 11-12, 1093, Budapešť


Dům Harryho Houdiniho

Dům Harryho Houdiniho House of Houdini Budapest

Asi málokdo ví, že se pravděpodobně nejslavnější iluzionista všech dob, Harry Houdini, narodil v Budapešti. Nedaleko Budínského hradu naleznete jemu věnované muzeum, ve kterém se nachází jediná a tedy i největší sbírka jím vlastněných předmětů v Evropě. Mezi vystavovanými artefakty se nachází pouta a další iluzionistické propriety, plakáty, osobní korespondence, fotografie a mnoho dalšího.

Dísz tér 11, 1014, Budapešť


Nemocnice ve skále

Nemocnice ve skále Sziklakórház Atombunker Múzeum

Prostory tohoto objektu jsou umístěny v původně přírodním jeskynním systému o celkové délce deseti kilometrů. Jako první zde byla během druhé světové války na začátku roku 1944 otevřena nemocnice odolná proti bombardování. Po skončení války sloužil objekt k několika různým účelům až byl nakonec v roce 1958 přestavěn na vysoce sofistikovaný protiatomový bunkr. Dnes je zde muzeum.

Lovas utca 4/c, 1012 Budapešť


Rybářská bašta

Rybářská bašta Halászbástya

Tuto budovu vystavěnou na přelomu 19. a 20. století v kombinaci novorománského a novogotického stylu tvoří celkem sedm věží, které jsou navzájem propojeny otevřenými i zastřešenými schodišti a chodníky. Rybářská bašta nemá a nikdy neměla žádný praktický účel. Vybudována byla v rámci rekonstrukce bezprostředně sousedícího Chrámu svatého Matyáše a jeho okolí.

Více o Rybářské baště se dočtete zde

Szentháromság tér, 1014, Budapešť


Matyášův chrám

Matyášův chrám Mátyás-templom

Gotický chrám z druhé poloviny 13. století, který prošel mnoha přestavbami, dostavbami a rekonstrukcemi. Za nadvlády Osmanů dokonce sloužil jako mešita. Svým významem pro Maďary by se dal přirovnat k našemu Chrámu svatého Víta na Pražském hradě. Oficiální pojmenování je Kostel nejsvětější Panny Marie, ale na počest uherského krále Matyáše Korvína se mu všeobecně říká Matyášův chrám. V jeho prostorách se nachází také muzeum církevního umění.

Szentháromság tér 2, 1014, Budapešť


Středověká budínská synagoga

Středověká budínská synagoga Budavári zsinagóga

Středověká ortodoxní synagoga budínských židů ze 14. století. Původní vzhled se dochoval jen částečně, nicméně jsou zde vystaveny četné dokumenty a předměty spojené s budínskými židy a také kamenné desky a náhrobky z Velké synagogy v Pešti.

Táncsics Mihály utca 26, 1014, Budapešť


Maďarské muzeum obchodu a pohostinství

Muzeum obchodu a pohostinství Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum

Pravděpodobně jediné muzeum svého druhu na světě. Sbírky tohoto muzea jsou vskutku jedinečné a obsahují prakticky vše, co je spojeno s obchodem a pohostinstvím. V jedné z místností se kupříkladu nachází kompletní cukrárna z 19. století, v jiné pak třeba pekárna. Vidět zde můžete mramorovou mrazničku, starožitný zmrzlinovač a desetitisíce dalších předmětů. Například jen sbírka předmětů z koloniálu čítá přes 28 tisíc položek.

Korona tér 1, 1036, Budapešť


GELLÉRTŮV VRCH A TABÁN

Přestože jsou Gellértův vrch a čtvrť Tabán plné turisticky zajímavých míst, popsat je můžeme jako klidné čtvrti s mnoha parky, kde žijí převážně místní. Nesmíme ale zapomenout, že se zde nacházejí hned troje významné termální lázně.


Jeskynní kaple

Jeskynní kaple Gellérthegyi-barlang

Kaple zbudovaná v jeskyni ve skále pod Gellértovým vrchem v roce 1926 mnišským řádem Paulinů. Má několik místností a slouží nejen k náboženským účelům, ale také jako vyhledávaná turistická atrakce. Hned vedle kaple je ve skále vybudován také klášter Paulánů obehnaný novogotickou hradbou s věžičkami. Vnitřní podoba kláštera a dění v něm jsou nicméně zcela neznámé.

Sziklatemplom utca, 1114, Budapešť


Citadella

Citadella Budapest

Citadella je nikdy nevyužitá vojenská pevnost na vrcholu Gellértova vrchu postavená Habsburky v polovině 19. století krátce po Válce za nezávislost. Během druhé světové války se zde usadila německá armáda. V druhé polovině 20. století zde pak působila Rudá armáda, která odtud ostřelovala město během Maďarského povstání v roce 1956. Dnes se zde nachází malé vojenské muzeum.

Citadella stny. 1, 1118, Budapešť


Památník svobody

Památník svobody Szabadság-szobor

Památník svobody stojí přímo před Citadellou na Gellértově vrchu a tvoří jej dvacet šest metrů vysoký podstavec a na něm stojící čtrnáct metrů vysoká bronzová Socha svobody představující ženu držící nad hlavou palmovou ratolest. Památník byl vybudován na počest sovětských vojáků, kterých při osvobozování města od nacistů padlo až sto šedesát tisíc.

Gellért-hegy, 1118, Budapešť


Semmelweisovo muzeum lékařství

Semmelweisovo muzeum lékařství Semmelweis Orvostörténeti Múzeum

Semmelweisovo muzeum lékařství je současně muzeem, knihovnou a archivem a zabývá se historií a vývojem lékařství od dob Římanů. Pojmenováno je po Ignáci Filipu Semmelweisovi, což byl porodní lékař, který se intenzivně věnoval problematice smrtelné horečky omladnic a z tohoto důvodu se mu přezdívá „zachránce matek“. V muzeu se nachází nepřeberné množství lékařského vybavení, studijního materiálu (včetně skutečných částí lidského těla) a také kompletní historická lékárna.

Apród utca 1-3, 1013, Budapešť


Lázně Rudas

Lázně Rudas Rudas Gyógyfürdő és Uszoda

Termální Lázně Rudas byly zbudovány již v roce 1550 Osmany a dodnes se v nich nachází originální hamam s osmibokým bazénem a kupolí. Zdejší voda je mírně radioaktivní a obsahuje velké množství síranů, vápníku, hořčíku, hydrogenuhličitanů a fluoridů. Celkem se zde nachází šest terapeutických a jeden plavecký bazén, které mají teplotu od 10 do 42 stupňů Celsia.

Více o lázních Rudas se dočtete zde

Döbrentei tér 9, 1013, Budapešť


Most svobody

Most svobody Szabadság híd

Most svobody (dříve Most Františka Josefa) byl dostavěn v roce 1896, nicméně ten současný pochází z roku 1945, neboť na konci války ustupující německá armáda vyhodila původní most do povětří. Přestavba však věrně kopíruje originální podobu ve stylu art nouveau s erby a bronzovými sochami turulů na vrcholcích pilířů.

Szabadság híd, 1093, Budapešť


Alžbětin most

Alžbětin most Erzsébet híd

Kdysi vskutku honosný a překrásný Alžbětin most (pojmenovaný po Alžbětě Bavorské, známé možná spíše jako císařovna Sissi) byl otevřen roku 1903, avšak i on se společně s ostatními budapešťskými mosty stal obětí ustupujícího Wehrmachtu na konci druhé světové války. Jeho obnova do původní podoby však byla mimo finanční možnosti země a tak byl zbudován nový moderní most uvedený do provozu roku 1964.

Erzsébet híd, 1013, Budapešť


Lázně Gellért

Lázně Gellért Gellért Gyógyfürdő és Uszoda

Zcela první lázně vznikly na místě dnešních Gellértových lázní již ve 13. století. Dnešní Gellértovy lázně jsou součástí honosného secesního hotelu a otevřeny byly roku 1918. Jsou bohatě umělecky vyzdobeny a nachází se v nich mnoho soch, mozaiek, sloupů, vitráží a ozdobných kachlů. Voda zde má teplotu až 40 stupňů Celsia a obsahuje mnoho hydrogenuhličitanů, fluoridů, síranů a sodíku.

Více o lázních Gellért se dočtete zde

Kelenhegyi utca 4, 1118, Budapešť


VÍZIVÁROS – VODNÍ MĚSTO

Tato úzká historická čtvrť mezi Dunajem a Hradním vrchem byla silně ovlivněna přítomností Osmanů, kteří zde intenzivně budovali lázně a přestavovali místní kostely na mešity.


Széchenyiho řetězový most

Széchenyiho řetězový most Széchenyi lánchíd

Ačkoliv je pojmenován řetězový, tak se ve skutečnosti jedná o most visutý. Uveden do provozu byl v roce 1849, svého času patřil mezi největší na světě a řadil se mezi zázraky moderního světového inženýrství. Pojmenován je po Istvánu Széchenyim (až od roku 1898), který byl velkým podporovatelem jeho výstavby. Z obou stran střeží most dvojice kamenných lvů, kterým se velmi podobají později vytvoření bronzoví lvi na Trafalgarském náměstí v Londýně.

Széchenyi Lánchíd, 1051, Budapešť


Lanovka na Budínský hrad

Lanovka na Budínský hrad Budavári Sikló

Lanovka na Budínský hrad (maďarsky Budavári Sikló) je historická pozemní kladková lanovka spojující dunajské nábřeží u Řetězového mostu s Budínským hradem. Uvedena do provozu byla v roce 1870, nicméně bombardování během druhé světové války ji zcela zničilo, takže dnešní restaurovaná podoba pochází až z roku 1986. Délka trati je 95 metrů, převýšení činí 51 metrů a lanovka zvládne tuto cestu absolvovat za zhruba minutu a půl.

Sikló utca, 1013, Budapešť


Hradní tunel

Hradní tunel Budai Váralagút

Hradní tunel pod Budínským hradem vede od Řetězového mostu do čtvrti Krisztinaváros. Vystavěn byl v eklektickém klasicistním stylu a do provozu byl uveden roku 1857. Tunel slouží primárně automobilové dopravě, ale je možné projít ho i pěšky po chodníku, který po jedné jeho straně vede. To se nicméně silně nedoporučuje kvůli znečištěnému vzduchu a celkové bezpečnosti.

Alagút, 1012, Budapešť


Várkert Bazár

Várkert Bazár

Várkert Bazár (dalo by se přeložit jako Bazar zámecké zahrady) je terasovitý umělecko-zahradní komplex zbudovaný v druhé polovině 19. století v novorenesančním slohu. Dnes je přeměněný na multifunkční společensko-kulturní komplex a řadou zahrad, sálů, divadel a restaurací. Je označován za klenotnici hlavního města, kde umění a příroda koexistují a vzájemně se doplňují.

Ybl Miklós tér 2-6, 1013, Budapešť


Hlavní ulice (Fő utca)

Hlavní ulice Fő utca

Jedná se o hlavní ulici čtvrti Víziváros a prokazatelně zde vznikla již za dob Římanů. Najdete zde mnoho památek a významných budov. Jmenovat můžeme například Kapucínský kostel s klášterem, Dům maďarského dědictví, Reformovaný kostel na náměstí Szilágyi Dezső, Kostel svaté Anny, budovu bývalého Vojenské soudu nebo Kapli svatého Floriána.


Muzeum slévárenství Ábraháma Ganze

Muzeum slévárenství Ábraháma Ganze Ganz Ábrahám Öntödei Gyűjtemény

Toto jedinečné muzeum se nachází přímo v budově bývalé Strojní slévárny Ábraháma Ganze z 19. století, která zde fungovala až do šedesátých let minulého století. K vidění jsou zde gigantické kotle, obrovské jeřáby, obří pec a nespočet výrobků, jako jsou litinová kamna a nábytek, zvony, děla, sochy, busty, železniční dvojkolí a mnoho dalšího.

Bem József utca 20, 1027, Budapešť


Lázně Lukács

Lázně Lukács Szent Lukács Gyógyfürdő

Zcela první lázně zde vznikly již ve 12. století a provozoval je Řád maltézských rytířů. Svého času zde Osmané provozovali také mlýn na střelný prach, který byl poháněn místní vyvěrající vodou. První hotelový komplex s termálními lázněmi pak na tomto místě vznikl v roce 1880. Součástí komplexu jsou Császárovi termální lázně, které jsou nejstaršími nepřetržitě fungujícími lázněmi v Budapešti.

Frankel Leó utca 25-29, 1023, Budapešť


Gül Babova hrobka a zahrada

Gül Babova hrobka a zahrada Gül Baba Türbe és Rózsakert

Hrobka Gül Baby, osmanského básníka, spisovatele, ochránce města v době osmanské nadvlády a přítele sultána Sulejmana I.. Zbudována byla v polovině 16. století a má osmiboký půdorys. Je poutním místem muslimů, převážně pak z Turecka. Hrobku obklopuje překrásná zahrada s Gül Babovou sochou a součástí areálu je i kulturně-společenské centrum a muzeum.

Mecset utca 14, 1023, Budapešť


Millenáris Park

Millenáris park Budapest

Moderní městský park s mnoha dětskými hřišti, sportovišti, jezírky, mosty, výstavištěm a překrásnou budovou Národního tanečního divadla.

Kis Rókus utca 16-20, 1024, Budapešť


Lázně Király

Lázně Király Király fürdő

Lázně Király byly vystavěny v druhé polovině 16. století Osmany a dodnes mají navzdory přestavbě v 18. století a poškození během druhé světové války v mnohém původní podobu. Poměrně zajímavé je, že nemají (a nikdy neměli) vlastní termální pramen. Zbudovány totiž byly primárně jako lázně pro případ obléhání města. Voda je sem dodávána z nedalekých Lázní Lukács.

Fő utca 84, 1027, Budapešť


ÓBUDA A AQUINCUM

Jedná se o nejstarší část celého města s historií dlouhou přibližně dva tisíce let. Nachází se zde hned několik římských památek a také mnoho velmi zajímavých muzeí.


Muzeum Aquincum

Muzeum Aquincum Aquincumi Múzeum

Aquincum tvoří pozůstatky starobylého římského města, které zde začalo vznikat již v 1. století a rozléhalo se na zhruba 16 hektarech obehnaných mohutnou zdí. Dnes zde nalezneme muzeum s archeologickým parkem. K vidění jsou zde pozůstatky budov a chrámů, sochy, kamenné sarkofágy, keramika, podlahové mozaiky, zcela unikátní vodní varhany a mnoho dalších předmětů.

Szentendrei utca 135, 1031, Budapešť


Herkulova vila

Herkulova vila Hercules Villa

Herkulova vila je tvořena pozůstatky římské vily zbudované ve 2. století a pobořené pravděpodobně o století později. K jejímu nálezu došlo při kopání základů nové školy. Byla bohatě zdobena freskami, měla vodovodní potrubí, podlahové vytápění a mozaikami vykládané podlahy, které jsou nyní asi největším lákadlem památky. Na mozaikách je vyobrazen Herkules a Deianeira, opilý Herkules, Eros, tygr, bojovníci, geometrické vzory a rostlinné ornamenty.

Meggyfa utca 21, 1033, Budapešť


Římský vojenský amfiteátr

Římský vojenský amfiteátr Katonavárosi amfiteátrum

Římský vojenský amfiteátr ze 2. století byl součástí Aquinca a jednalo se o větší ze dvou amfiteátrů ve městě (druhý a menší byl civilní). Jeho pozůstatky se nachází zhruba na půl cesty mezi Budínským hradem a Muzeem Aquinca. Jeho rozměry byly ohromující. Pojal až patnáct tisíc diváků a jeho samotná aréna byla větší, než ta v římském Koloseu.

Bécsi utca 85, 1036, Budapešť


Galerie Imreho Vargy

Galerie Imreho Vargy

Galerie vystavující sochy, medaile, kresby a další díla jednoho z nejvýznamnějších maďarských umělců a možná nejvýznamnějšího maďarského sochaře vůbec. Ani ne sto metrů od galerie se pak na náměstí Fő tér nachází Vargovo sousoší žen s deštníky.

Laktanya utca 7, 1033, Budapešť


Kassákovo muzeum

Kassákovo muzeum

Kassákovo muzeum vystavuje řadu opravdu výjimečných děl avantgardního umění z počátku 20. století v čele s kompletním dílem spisovatele a umělce Lajose Kassáka, po kterém je také pojmenováno.

Fő tér 1, 1033, Budapešť


Muzeum Kiscelli a městská galerie

Muzeum Kiscelli a městská galerie

Muzeum Kiscelli a městská galerie sídlí v objektu bývalého kláštera z 18. století. Smyslem muzea je pomoci návštěvníkům pochopit vývoj města Budapešti lidským způsobem. Najdete tak zde skutečně nejrůznější exempláře, jako jsou kompletní lékárna z 19. století, starožitné propagační cedule nebo nábytek v empírovém, biedermeier či art nouveau stylu. V Městské galerii se pak nachází úchvatná sbírka maďarského umění.

Kiscelli utca 108, 1037, Budapešť


Vasarelyho muzeum

Vasarelyho muzeum Vasarely muzeum

Muzeum se nachází v Paláci Zichy a prezentuje sbírku děl slavného maďarsko-francouzského malíře, grafika a sochaře, Victora Vasarelyho, který byl čelním představitelem takzvaného optického umění, neboli op artu.

Szentlélek tér 6, 1033, Budapešť


DALŠÍ ZAJÍMAVÁ MÍSTA V BUDÍNĚ

Přehled dalších zajímavých míst na budínské straně města.


Zámek Nagytétény

Zámek Nagytétényi Nagytétényi kastély

Zámek Nagytétény byl vybudován v polovině 18. století a patří mezi vrcholné ukázky baroka v Maďarsku. Dnes v něm nalezneme Muzeum nábytku mapující období jeho vývoje od gotiky až po Biedermeyer. Více než tři sta kusů nábytku je zde prezentováno společně s dobovými koberci, kamny a porcelánem v téměř třech desítkách místností.

Kastélypark utca 11, 1225, Budapešť


Memento Park

Memento Park Budapest

Memento park je kombinací venkovní a vnitřní expozice s kinem připomínající smutnou absurditu socialismu a komunismu. Hlavním lákadlem je více než čtyřicítka soch, bust a plaket Lenina, Stalina, Marxe, Engelse, Bély Kuna (vrcholný maďarský komunista) a hrdinných dělníků a vojáků. Ty mají v některých případech až olbřímí rozměry a původně skončily po pádu komunismu na skládce za městem.

Balatoni utca, 1222, Budapešť


Jeskyně Pál-völgyi

Jeskyně Pál völgyi Barlang

Jeskyně Palvolgyi byla objevena v roce 1904 a o patnáct let později v roce 1919 byla zpřístupněna veřejnosti. Prohlídková trasa je dlouhá přibližně 500 metrů, ale celková délka jeskynního systému činí téměř 13,5 kilometru. Návštěvníci zde mohou pozorovat úžasné kamenné útvary, třpytivé vápencové krystaly a otisky pravěkých lastur.

Szépvölgyi utca 162, 1025, Budapešť


Tropicárium

Tropikárium Tropicarium Oceanárium Kft Budapest

Tropicárium je soukromé ZOO, které se nachází v obchodním centru Campona. Hlavní atrakcí je jedno z největších mořských akvárií ve střední Evropě. Najdete zde celkem devět tematických sekcí, a to konkrétně Maďarskou faunu, Kosmany, leguány a hady, Deštný prales s aligátory, Sladkovodní akvária, Dům plazů a hmyzu, Poloslaná akvária, Žraločí akvárium, Mořská akvária a korálový útes a Bazén rejnoků.

Více o Tropicáriu se dočtete zde

Nagytétényi utca 37-43, 1222, Budapešť


PEŠŤ

Pešť je ve srovnání s Budínem opravdovou městskou džunglí, která je plná života a ruchu velkoměsta

CENTRUM – BELVÁROS

Belváros je nejen faktickým centrem Pešti, ale také turistickým centrem Pešti. Zdejší nemovitosti jsou nejlukrativnější ve městě a nachází se zde nepřeberné množství obchodů, butiků, restaurací, kaváren a barů. Je nanejvýš pravděpodobné, že zde uslyšíte převážně jiné cizí jazyky, než maďarštinu.


Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Kostel Nanebevzetí Panny Marie Budapest-Belvárosi Nagyboldogasszony Főplébánia-templom

Proslulý původně románský kostel, jehož vznik se datuje až do 11. století. V průběhu staletí prošel mnoha přestavbami a tak na něm lze pozorovat prvky románské, gotické, renesanční, barokní a osmanské, a to zevnitř i zvenku. Zbudován byl na místě bývalé římské pevnosti Contra-Aquincum, jejíž pozůstatky jsou k vidění v přilehlém parku nedaleko kostela.

Március 15. tér, 1056, Budapešť


Muzeum podzemní dráhy

Muzeum podzemní dráhy Földalatti Vasúti Múzeum

V podchodu na náměstí Deák tér (oficiální adresa náleží náměstí vedlejšímu) se nachází muzeum podzemní dráhy věnované budapešťskému metru, a to především jeho první lince, která je druhým nejstarším metrem na světě (uvedeno do provozu bylo v roce 1896). Muzeum je umístěno v jedné z původních a dnes již nepoužívaných stanic „Gizella tér“. V expozici se nachází originální vagóny, fotografie, modely, nákresy, mapy či stavební deníky.

Erzsébet tér 14, 1051, Budapešť


Petőfiho muzeum literatury

Petőfiho muzeum literatury Petőfi Irodalmi Múzeum

Petőfiho muzeum literatury sídlí v nádherném neoklasicistním paláci Károlyi a pojmenováno je po významném maďarském básníkovi Sándoru Petőfim. Soustředí se na maďarské spisovatele a literaturu. Ve jeho sbírkách se nachází knihy, rukopisy, periodika, fotografie, nahrávky, nejrůznější předměty (například psací stroje) a přes deset tisíc uměleckých děl všeho druhu (obrazy, grafiky, sochy a podobně).

Károlyi utca 16, 1053, Budapešť


Dunajská promenáda

Dunajská promenáda Dunakorzó

Nachází se na levém břehu Dunaje a vede od Széchenyiho řetězového mostu k Alžbětině mostu. Procházka po promenádě poskytuje naprosto jedinečné výhledy na budínskou stranu města, které vévodí hrad. Při procházce narazíte na hned několik významných památek a budov a také na celou řadu soch, z nichž ta asi nejznámější jsou takzvané Boty na břehu Dunaje.


LIPÓTVÁROS – LEOPOLDOVO MĚSTO

Leopoldovo město je něco jako neoficiální úřednická čtvrť, kde se nachází velké množství správních budov, mezi které patří řada ambasád, několik budov ministerstev a především pak budova parlamentu – Országház.


Bazilika svatého Štěpána

Bazilika svatého Štěpána Szent István Bazilika

Bazilika svatého Štěpána patří mezi nejdůležitější sakrální stavby v Maďarsku, a to navzdory tomu, že je relativně nová. Stavěla se více než celou druhou polovinu 19. století a slavnostně vysvěcena byla až roku 1905. Během samotné stavby se přitom hned dvakrát částečně zřítila. Vystavěna je v novoklasicistním slohu a zasvěcena je uherskému králi Štěpánu I. Uherskému, jehož ruka je uložena v jednom z místních relikviářů.

Szent István tér 1, 1051, Budapešť


Budova parlamentu

Budova maďarského parlamentu Országház Budapest

Budova parlamentu (maďarsky Országház, neboli Státní dům) je zcela bezesporu nejikoničtější stavbou nejen Budapešti, ale celého Maďarska, za což vděčí svým rozměrům (jedná se o největší budovu v Maďarsku) i opulentnosti. Vystavěna byla na přelomu 19. a 20. století a kombinuje v sobě styly novorománské, novogotické a novobarokní. Jsou zde uloženy maďarské korunovační klenoty, kterým vévodí Svatoštěpánská koruna.

Více o Maďarském parlamentu se dočtete zde

Kossuth Lajos tér 1-3, 1055, Budapešť


Náměstí Istvána Széchenyiho

Náměstí Istvána Széchenyiho Széchenyi István tér

Náměstí Istvána Széchenyiho je velmi krásné samo o sobě, ale návštěvníci města ho vyhledávají především kvůli jedinečným výhledům na Budínský vrch s hradem. Pakliže bychom měli mluvit o samotném náměstí, určitě musíme zmínit, že se na něm nachází nejstarší strom ve městě, kterým je akácie zasazená v roce 1789. Za zmínku pak jistě stojí také Palác Gresham postavený ve stylu Art Nouveau, ve kterém se nachází dost možná nejluxusnější hotel v Budapešti.

Széchenyi István tér, 1051, Budapešť


Náměstí svobody

Náměstí svobody Szabadság tér

Krásné velké náměstí plné památníků a soch. Zmínit můžeme například Památník osvobození Rudou armádou, Památník obětem německé okupace či Sochu Ronalda Reagana. Celé jedné straně náměstí vévodí skvostná budova Burzovního paláce a naproti němu přes náměstí stojí Velvyslanectví Spojených států amerických. Jen kousek od náměstí pak najdete extravagantní secesní budovu bývalé Královské poštovní spořitelny.

Szabadság tér, 1054, Budapešť


Boty na břehu Dunaje

Boty na břehu Dunaje Cipők a Duna-parton

Boty na břehu Dunaje jsou jedinečný a velmi emotivní památník. Tvoří ho šedesát párů pánských, dámských a dětských z litiny odlitých bot „poházených“ na nábřeží. Připomínají přes tři a půl tisíce Židů, které právě zde ke konci druhé světové války příslušníci maďarské fašistické Strany šípových křížů nechali se zout (boty byly za války cenné zboží), následně je střelili a nakonec shodili do Dunaje.

Id. Antall József rkp., 1054, Budapešť


Ruské kolo

Ruské kolo Budapest Óriáskereke

Ruské kolo (nazývané také Budapešťské oko) je sice prvoplánovou turistickou atrakcí, nicméně za zmínku rozhodně stojí. Stojí v centru města na Alžbětině náměstí a je vysoké 65 metrů, což ho činí jedním z největších v Evropě. Nabízí skvostné a jedinečné výhledy na Budapešť, a to především v noci.

Erzsébet tér, 1051, Budapešť


Retro muzeum

Retro muzeum Budapest Retro Élményközpont

Interaktivní muzeum vracející se do dob komunismu. Ve sbírkách se nachází naprosto vše, s čím se člověk v té době mohl setkat. Automobily, motocykly, hračky domácí spotřebiče, obrazy, peníze, oblečení, vybavení domácnosti, nábytek, kosmetika, zbraně, knihy, cedule, elektronika a mnoho dalšího.

Október 6. utca 4, 1051, Budapešť


ERZSÉBETVÁROS – ALŽBĚTINO MĚSTO

Alžbětino město je turisty spíše opomíjenou částí centra, ale nachází se zde řada židovských památek v čele s Velkou synagogou. Během druhé světové války zde nacisté zřídily dřevěným plotem obehnané židovské ghetto.


Velká synagoga

Velká synagoga Dohány utcai Zsinagóga

Velká synagoga (říká se jí také Synagoga v ulici Dohány) je největší svého druhu v celé Evropě a jednou z největších na celém světě. Její kapacita činí téměř tři tisíce sedících věřících (přibližně půl napůl muži a ženy). Její stavba byla dokončena v roce 1859 a vystavěna byla v maursko-španělském stylu. U synagogy pak stojí Památník holokaustu (takzvaný Strom života) v podobě ocelové vrby, na jejichž lístcích jsou napsána jména nacisty zavražděných Židů z budapešťského ghetta.

Dohány utca 2, 1074, Budapešť


Židovské muzeum

Židovské muzeum Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár

Židovské muzeum je součástí Velké synagogy a jeho budova se jeví, jakoby tak tomu bylo vždy, nicméně ve skutečnosti byla ve stejném stylu postavena až o sedmdesát let později na místě domu Theodora Herzla. Cílem muzea je prezentovat široké veřejnosti židovský způsob života a vše s tím spojené. Velká část nejcennějších artefaktů muzea byla za druhé světové války zachráněna díky odvaze a obětavosti zaměstnanců maďarského Národního muzea, kteří je schovali ve sklepeních.

Dohány utca 2, 1077, Budapešť


Rumbachova synagoga

Rumbachova synagoga Rumbach zsinagóga

Rumbachova synagoga byla postavena v roce 1872 podle návrhu slavného vídeňského architekta Otto Wagnera. Je vystavěna v maurském stylu a nese zcela zřetelné prvky islámského stylu, což je vyústěním inspirace Skalním dómem v Jeruzalémě. Především uvnitř synagoga doslova září barvami červené, zlaté a modré.

Rumbach Sebestyén utca 13, 1074, Budapešť


Synagoga na Kazinczyho ulici

Synagoga na Kazinczyho ulici Kazinczy utcai főzsinagóga

Jedná se o ortodoxní synagogu vystavěnou v letech 1912 až 1913 ve stylu Art Nouveau. Zatímco její exteriér je relativně střídmý, interiér je velmi bohatě vybavený a vyzdobený. Všimnout si zde lze secesních a transylvánských prvků. Velkým lákadlem svatostánku jsou pak vitráže od slavného maďarského umělce Miksy Rótha.

Kazinczy utca 29-31, 1075, Budapešť


Róthovo muzeum

Róthovo muzeum Róth Miksa Emlékház és Gyűjtemény

Róthovo muzeum vystavuje práce slavného maďarského umělce Miksy Rótha a jeho žáků a následovníků. Miksa Róth byl celosvětově uznávaným umělcem v oblasti tvorby mozaiek, vitráží a maleb na sklo. Právě ty ve sbírkách muzea naleznete. Muzeum se nachází v budovách domu a dílny Miksy Rótha ze začátku 20. století.

Nefelejcs utca 26, 1078, Budapešť


Východní vlakové nádraží – Keleti

Východní vlakové nádraží Budapest Keleti

Největší vlakové nádraží ve městě postavené v letech 1881 až 1884 v eklektickém slohu. Mimo jiné odsud odjíždí celá řada mezinárodních spojů, a to například do Berlínu, Curychu, Mnichova, Vídně, Varšavy nebo Záhřebu. V budoucnosti by pak právě odtud měla vést rychlodráha spojující centrum města s mezinárodním letištěm Ference Liszta.

Kerepesi utca 2-4, 1087, Budapešť


JÓZSEFVÁROS A FERENCVÁROS – JOSEFOVO MĚSTO A FRANTIŠKOVO MĚSTO

Dvě čtvrtě jihovýchodně od samotného centra s mnoha domy z 19. století. Již delší dobu zde probíhá čilý stavební ruch spojený s modernizací a přeměnou města. Ve čtvrti Ferencváros pak sídlí zřejmě nejúspěšnější a nejoblíbenější maďarský fotbalový klub Ferencvárosi Torna Club.


Muzeum užitého umění

Muzeum užitého umění Iparművészeti Múzeum

Muzeum užitého umění sídlí v pompézní budově z konce 19. století, která byla vystavěna v maďarském secesním stylu. V interiérech jsou pak použity prvky z hinduistické, mughalské islámské architektury. K vidění jsou zde předměty z různých historických období vyrobené z kovu dřeva, skla, keramiky, kůže, textilu a papíru. Ve sbírkách muzea se nachází několik desítek tisíc artefaktů.

Üllői utca 33-37, 1091, Budapešť


Památník holokaustu

Památník holokaustu Holokauszt Emlékközpont

Památník holokaustu se nachází v moderně dostavěné Pávově synagoze z meziválečného období. Zdejší exhibice mapuje především nacistické vraždění Židů, ale zmiňuje se také o vyvražďování Romů, homosexuálů a postižených osob. Unikátní je zdejší sbírka fotografií nazvaná Osvětimské album, která zachycuje transport, internaci a vyvražďování maďarských židů. Nalezena byla v Osvětimi po jejím osvobození.

Páva utca 39, 1094, Budapešť


Národní muzeum

Maďarské národní muzeum Magyar Nemzeti Múzeum

Maďarské národní muzeum sídlí v neoklasicistní budově postavené v polovině 19. století přímo k tomuto účelu. Zdejší sbírky jsou nejrozsáhlejšími sbírkami artefaktů maďarské historie a umění. Z vystavovaných předmětů stojí za zmínku především obří římská mozaika ze 3. století, hedvábné královské korunovační roucho, rekonstruovaná římská panonská vila ze 3. století, byzantská Monomachusova koruna z 11. století, barokní knihovna a Beethovenovo piano značky Broadwood.

Múzeum krt. 14-16, 1088, Budapešť


Velká tržnice

Velká tržnice Nagy Vásárcsarnok

Velká tržnice je největší a nejstarší tržnice ve městě vybudovaná na konci 19. století v novogotickém slohu. Je bohatě prosklená a její velkou část tvoří vnitřní ocelová konstrukce. Stále slouží svému účelu a místní i turisté zde mohou nakoupit především maďarskou produkci ovoce, zeleniny, masa, uzenin, koření a alkoholu. Nachází se zde i stánky se suvenýry a ve druhém nadzemním podlaží jsou umístěny bistra a restaurace.

Více o Velké tržnici se dočtete zde

Vámház krt. 1-3, 1093, Budapešť


Ludwigovo muzeum současného umění

Ludwigovo muzeum současného umění

Muzeum sídlí v moderní budově Paláce umění (naproti budově Národního divadla) společně s několika dalšími uměleckými tělesy. Soustředí se výhradně na moderní a současné umění a vystavuje díla umělců z Maďarska, Spojených států amerických, Ruska, Německa, Francie, Česka, Slovenska, Rumunska, Polska a Slovinska.

Komor Marcell utca 1, 1095, Budapešť


Národní divadlo

Národní divadlo Nemzeti Színház

Národní divadlo sídlí v nové a značně kontroverzní budově postavené v roce 2002. Záměrem bylo postavit eklektickou budovu navazující na historii budapešťských paláců, jako je například Palác Gersham a Hotel Gellért. Nakonec ale vznikl prapodivný a nesourodý mix tradičních a lidových motivů, portik, balkónů a sloupů, které společně na první pohled dost dobře nefungují.

Bajor Gizi park 1, 1095, Budapešť


Muzeum likéru Zwack Unicum

Muzeum likéru Zwack Unicum Unicum Ház Budapest

Muzeum v prostorách likérky Zwack, kde se více než 200 let vyrábí celosvětově známý likér Unicum, který je pro Maďary to samé, co pro Čechy Becherovka. Prohlídka plně souvisí se vznikem a výrobou tohoto likéru a má poněkud komerční charakter, což je ovšem vzhledem k okolnostem pochopitelné a rozhodně to neznamená, že nestojí za to.

Dandár utca 1, 1095, Budapešť


ANDRÁSSYHO TŘÍDA

Andrássyho třída je dva a půl kilometru dlouhý výstavní bulvár, který začíná kousek od břehu Dunaje a končí u Městského parku. Je zařazen na seznam kulturního dědictví UNESCO a zcela rozhodně stojí za to ho „absolvovat“ hned dvěma způsoby. Prvním je pěší chůze, kdy budete moci obdivovat krásu zdejších budov. Druhým je jízda Jubilejní linkou metra z konce 19. století, která pod třídou vede.


Jubilejní linka metra

Jubilejní linka metra Millenniumi Földalatti Vasút

Jubilejní linka metra (známá spíše jako Žlutá linka, nebo M1) je druhým nejstarším systémem metra na světě po tom londýnském. Svůj provoz zahájila v roce 1896 a dodnes funguje zcela plnohodnotným způsobem. Vede pod Andrássyho třídou a má celkem 11 zastávek. Je součástí světového dědictví UNESCO, za což vděčí jak době svého vzniku, tak uměleckému zpracování v podobě zdobených nýtovaných sloupů a okrasných dlaždic.

Andrássy utca, 1061, Budapešť


Muzeum asijského umění Ference Hoppa

Muzeum asijského umění Ference Hoppa Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum

Muzeum najdeme v domě Ference Hoppa, jehož soukromá kolekce posloužila jako základ celé sbírky, která dnes čítá přes 20 tisíc artefaktů. Rozsáhlá sbírka je rozdělena na několik kolekcí, a to na jihovýchodoasijskou, himalájskou, indickou, japonskou, čínskou, korejskou, středovýchodní, mongolskou a Zichyho kolekci. Součástí celého areálu je také Orientální zahrada.

Andrássy utca 103, 1062, Budapešť


Muzeum Ference Liszta

Muzeum Ference Liszta Liszt Ferenc Emlékmúzeum

Relativně skromné muzeum věnované nepochybně nejslavnějšímu maďarskému skladateli Ferenci Lisztovi. Nachází se v několika místnostech bytu v domě, ve kterém svého času žil. K vidění je zde hned několik jeho pian (včetně jednoho skleněného), psací stůl, portréty a řada osobních věcí.

Vörösmarty utca 35, 1064, Budapešť


Dům teroru

Dům teroru Terror Háza Múzeum

Dům teroru je muzeum věnující se útlaku a zločinům fašistického i komunistického režimu v Maďarsku. Umístěno je v budově, kde měla svého času sídlo komunistická tajná státní policie ÁVH. Velká pozornost je věnována letům mezi druhou světovou válkou a Maďarským povstáním v roce 1956. K vidění je zde například sovětský tank, medailonky obětí režimu, rekonstruované vězeňské cely či fotky osob, které se na zločinech podílely.

Andrássy utca 60, 1062, Budapešť


Státní opera

Státní opera Magyar Állami Operaház

Maďarská státní opera (dříve Maďarská královská opera) sídlí v budově z roku 1884 postavené v novorenesančním slohu s prvky baroka. I když nepatří mezi největší svého druhu, je považována za jednu z nejkrásnějších na světě a především se může pochlubit akustikou, kterou předčí jen hrstka jiných operních domů. Na její výzdobě se podíleli přední maďarští umělci své doby a obdivovat zde můžeme například více než třítunový bronzový lustr umístěný v hlavní hale.

Andrássy utca 22, 1061, Budapešť


Náměstí hrdinů

Náměstí hrdinů Hősök tere

Náměstí hrdinů leží mezi Andrássyho třídou Městským parkem a bylo zbudováno při příležitosti tisíce let od uplynutí příchodu maďarských kmenů na území dnešního Maďarska roku 896. Na samotném náměstí pak najdeme Památník tisíciletí (tvořený sloupem, kolonádou a mnoha sochami), Dům umění a Muzeum krásných umění.

Hősök tere, 1146, Budapešť


Památník tisíciletí

Památník tisíciletí Millenniumi emlékmű

Majestátní Památník tisíciletí z roku 1896 na Náměstí hrdinů tvoří 36 metrů vysoký sloup, na jehož vrcholu je usazena socha archanděla Gabriela držícího svatoštěpánskou korunu a kříž, sedm jezdeckých soch knížat, kterým vévodí kníže Arpád a dvěma kolonádami se čtrnácti sochami maďarských králů a státníků a čtyřmi sochami představujícími práci a prosperitu, válku, mír a vědomost a slávu.

Hősök tere, 1146, Budapešť


Muzeum krásných umění

Muzeum krásného umění Szépművészeti Múzeum

Muzeum krásných umění sídlí v neoklasicistní budově z roku 1906 a ukrývá jedinečné sbírky holandských, vlámských, italských, španělských, německých, francouzských a britských mistrů od 13. do 18. století. K vidění jsou zde také artefakty ze starověkého Egypta a Řecka. V neposlední řadě pak musíme zmínit také cenné sbírky maleb, grafik a soch z 19. a 20. století. Z mnoha známých umělců zde zastoupených můžeme jmenovat například Da Vinciho, Picassa, El Greca, Gaugina nebo Rubense.

Dózsa György utca 41, 1146, Budapešť


Palác umění

Palác umění Műcsarnok

Palác umění je novoklasicistní budova z roku 1896. Vchod do budovy tvoří portiko se šesti sloupy a tympanonem, v jehož štítu je propracovaná mozaika nesoucí název Patron umění. Palác patří mezi největší výstavní prostory ve městě a nenachází se zde žádné trvalé expozice. Pořádají se zde pouze krátkodobé výstavy současných maďarských a zahraničních umělců z řad malířů, sochařů, fotografů a designérů.

Dózsa György utca 37, 1146, Budapešť


Muzeum Zoltána Kodályho

Muzeum Zoltána Kodályho Kodály Zoltán Emlékmúzeum

Muzeum věnované významnému maďarskému hudebnímu skladateli a pedagogovi Zoltánu Kodálymu. Nachází se v jeho bytě, kde přes čtyřicet let až do své smrti žil. Byt zůstal v prakticky totožném stavu, jako když Kodály zesnul. Kromě jeho piana tak zde máte možnost vidět všechen nábytek, vybavení bytu, fotografie a věci osobní potřeby. Celá jedna místnost bytu je věnována jeho rukopisům.

Andrássy utca 87-89, 1062, Budapešť


Poštovní muzeum

Poštovní muzeum Postamúzeum

Muzeum věnující se historii a vývoji poštovních služeb. K vidění jsou zde originální a jedinečné historické předměty, mezi které patří kočáry, automobily, motorky, poštovní schránky, , známky, cedule, uniformy, vlajky, razítka, pečetidla, telegrafy, telefony, rádia, televizory a magnetofony.

Benczúr utca 27, 1068, Budapešť


MĚSTSKÝ PARK

Městský park (maďarsky Városliget) je zelenými plícemi Pešti a rozkládá se na téměř jednom kilometru čtverečním. V rámci něj se nachází hned několik historických i moderních muzeí, památek spojených s oslavami milénia v roce 1896, zoologická a botanická zahrada, budova městského cirkusu a v neposlední řadě také asi nejznámější maďarské lázně Széchenyi.


ZOO a Botanická zahrada

ZOO a Botanická zahrada Zoo Á Fővárosi Állatkert Budapest

Jedná se o zoologickou zahradu, které je spojena se zahradou botanickou. Patří mezi nejstarší na světě a kromě nepřeberného množství vzácných živočichů (sloni, orangutani, koaly, varani, nosorožci a tak dále) a rostlin zde můžete obdivovat také skvostnou architekturu. Za zmínku v tomto směru stojí například secesní pavilon slonů z roku 1912, nebo palmový skleník vystavěný Společností Gustava Eiffela. Zapomenout bychom pak neměli ani na jedinečnou sbírku bonsají.

Více o ZOO Budapešť se dočtete zde

Állatkerti krt. 6-12, 1146, Budapešť


Lázně Széchenyi

 

Lázně Széchenyi Széchenyi Gyógyfürdő és Uszoda

Naprosto skvostné Lázně Széchenyi vystavěné v novobarokním slohu jsou největšími léčebnými lázněmi v celé Evropě. Na budapešťské poměry jsou relativně nové, neboť byly otevřeny teprve rok před začátkem první světové války. Celkem se zde nachází 18 bazénu, z nichž jsou tři venkovní. Dva prameny, které lázně zásobují vodou mají teplotu 74 a 77 stupňů Celsia a jsou bohaté na vápník, síru a hydrogenuhličitan hořečnatý.

Více o lázních Széchenyi se dočtete zde

Állatkerti krt. 9-11, 1146, Budapešť


Metropolitní cirkus

Metropolitní cirkus Fővárosi Nagycirkusz Budapest

Metropolitní cirkus sídlí v budově z roku 1971 a má kapacitu 1450 sedících diváků, což z něj dělá největší stálý cirkus ve střední Evropě. Z historického hlediska byl však založen již roku 1889. Jedná se o cirkus tradiční. K vidění jsou tu tedy klauni, artisté, akrobati, iluzionisté a drezírovaná zvířata.

Állatkerti krt. 12/a, 1146, Budapešť


Hrad Vajdahunyad

Hrad Vajdahunyad Vajdahunyad vára

Hrad Vajdahunyad není historickou památkou v pravém slova smyslu. Vybudován byl k příležitosti oslav milénia v roce 1895 ze dřeva a kartonu, přičemž následně mělo dojít k jeho stržení. U místních si ale získal takovou popularitu, že bylo rozhodnuto o jeho plnohodnotné výstavbě z cihel a kamení a tato stavba byla dokončena roku 1908. Vizuálně je inspirován především hradem Corvín, který najdeme v dnešním Rumunsku. Jinak na něm lze pozorovat prvky románského slohu, gotiky, renesance i baroka. Dnes v jeho barokním křídle sídlí Muzeum zemědělství.

Vajdahunyad stny., 1146, Budapešť


Muzeum zemědělství

Muzeum zemědělství Mezőgazdasági Múzeum

Muzeum zemědělství se nachází v novobarokním křídle hradu Vajdahunyad. Jedná se o nejrozsáhlejší muzeum svého druhu v Evropě a v jeho sbírkách se nachází přes 200 tisíc artefaktů. Mimo jiné se zde nachází i sbírky rybářské, myslivecké, lesnické, vinařské a koňské. Mezi perly muzea patří původní originální klasy bánkútské pšenice, vinařský lis z roku 1776, první maďarská parní lokomotiva, kostra nejúspěšnějšího závodního koně všech dob – klisny Kinscem nebo Hortobagyův kabát.

Vajdahunyad vára, Vajdahunyad stny., 1146, Budapešť


Jákská kaple

Jákská kaple Jáki kápolna

Jákská kaple je postavena v novorománském slohu a i ona je součástí původně dřevěného komplexu hradu Vajdahunyad. Je kombinací několika někdejších uherských historických památek. Mezi ty patří Opatský kostel v obci Ják (podle něj je také nazvaná), Kostel svatého Michaela v Košicích a Kostel svatého Jakuba v obci Lébény.

Városliget, 1146, Budapešť


Etnografické muzeum

Etnografické muzeum Néprajzi Múzeum

Etnografické muzeum se nachází v nové moderní budově otevřené v roce 2022. V jeho rozsáhlých sbírkách se nachází téměř čtvrt milionu artefaktů z celého světa. Celá sbírka je rozdělena na jednotlivé kolekce – Rituální předměty, Farmaření, Domácnost, Technologie, Textilie a Zahraniční kolekce. Zahraniční kolekce se potom dělí na Oceánskou, Indonéskou, Evropskou, Asijskou, Americkou a Africkou.

Dózsa György utca 35, 1146, Budapešť


Dům hudby

Dům hudby Magyar Zene Háza

Dům hudby je hypermoderní stavba od slavného japonského architekta Sou Fujimota. V prostorách budovy, která sama o sobě stojí z vidění, se nachází koncertní, přednáškové, výukové a výstavní sály. Navštívit zde lze také stálou výstavu mapující vznik a vývoj hudby od samotných počátků až do současnosti. Samostatnou kapitolu pak tvoří část věnovaná maďarským hudebníkům a hudbě.

Olof Palme stny. 3, 1146, Budapešť


DALŠÍ ZAJÍMAVÁ MÍSTA V PEŠTI

Přehled dalších zajímavých míst na pešťské straně města.


Muzeum fotografie

Muzeum fotografie Magyar Fotográfusok Háza Mai Manó Ház

Muzeum slouží jako výstavní síť maďarských fotografů. Sídlí v novorenesančním studiovém domě Mai Manó Ház, který byl k tomuto účelu na konci 19. století přímo postaven. Vybudovat ho nechal imperiální a královský fotograf Mai Manó. Výstavy zde konané jsou obecně vnímány jako zcela prvotřídní.

Nagymező utca 20, 1065, Budapešť


Západní vlakové nádraží – Nyugati

Západní vlakové nádraží Nyugati pályaudvar Budapest

Ohromující a bohatě prosklené vlakové nádraží navržené a postavené pařížskou Společností Gustava Eiffela na konci 19. století. Jedná se o jedno z nejdůležitějších vlakových nádraží ve městě a jezdí odsud i vlaky do Prahy.

Nyugati pu, 1062, Budapešť


Tramvaj číslo 2

Tramvaj číslo 2

Tramvajová linka číslo 2 je standardní tramvajovou linkou budapešťské veřejné dopravy, ale mezi turisty je velmi oblíbená, protože po celé délce svojí trati jede po pešťském břehu Dunaje a nabízí jedinečné výhledy na budínskou stranu města. Také projíždí, či dokonce přímo zastavuje u mnoha významných památek. Jezdí mezi stanicemi Közvágóhíd a Jászai Mari tér.


Pivovar Dreher a muzeum piva

Pivovar Dreher a muzeum piva Dreher Söripari Emléktár Budapest

Pivovar Dreher je největším producentem piva v Maďarsku a založen byl již roku 1854. V rámci prohlídek je možné ho navštívit společně z muzeem pivovarnictví, kde se dozvíte mnoho zajímavých informací o výrobě a jeho historii. Samozřejmostí jsou také pivní ochutnávky pro osoby starší 18 let.

Dreher Antal utca 3, 1106, Budapešť


Muzeum železnice

Muzeum železnice Vasútmúzeum

Muzeum železnice se sestává převážně z rozsáhlé venkovní expozice, která je největší svého druhu v Evropě. K vidění je zde přes sto různých kolejových vozidel včetně mnoha parních, dieselových a elektrických lokomotiv. Mezi místní rarity patří například upravený kolejový automobil GAZ-13 Chaika nebo jídelní vůz Orient Expressu. Součástí areálu je také dětská železnice a točna s depem pro 34 lokomotiv.

Tatai utca 95, 1142, Budapešť


Hřbitov Kerepesi

Hřbitov Kerepes Fiumei úti sírkert

Hřbitov Kerepesi je neoficiálním maďarským národním hřbitovem. Založen byl roku 1847 a rozkládá se na celkem 56 hektarech. Pohřbeno je zde velké množství významných maďarských osobností a některé hroby, hrobky a mauzolea jsou svými rozměry a výzdobou až neskutečné. Zmínit můžeme například hrobky Lajose Kossutha, Ference Déaka, Lajose Batthyányho.

Fiumei utca 16-18, 1086, Budapešť


Nový městský hřbitov a Židovský hřbitov v Kozmově ulici

Nový městský hřbitov a Židovský hřbitov v Kozmově ulici Új köztemető

Tyto dva hřbitovy spolu bezprostředně sousedí a zabírají celkovou plochu téměř 300 hektarů. V obou případech se jedná o největší hřbitovy svého druhu v Evropě a je zde pohřbeno přes 3 miliony, respektive přes 300 tisíc zesnulých. Na obou hřbitovech nalezne návštěvník mnoho zajímavých míst, nicméně tím nejdůležitějším je parcela číslo 301 na městském hřbitově, kde se nachází masový hrob, do kterého byl roku 1958 vhozen komunisty popravený premiér Imre Nagy se svými společníky po protiokupačním Maďarském povstání v roce 1956.

Kozma utca 8-10, 1108, Budapešť

Kozma utca 6, 1108, Budapešť


Aquaworld Resort

Akvapark Aquaworld Budapest

Aquaworld resort je obří zážitkový komplex nacházející se na severu města. Jeho součástí jsou zážitkové lázně, hotel, wellness centrum, fitness centrum a konferenční centrum. Celková plocha bazénů je téměř 3,5 tisíce metrů čtverečních a místní tobogány mají celkovou délku přes jeden kilometr. Hlavní část aquaparku je zastřešena olbřímí kopulí s průměrem 72 metrů a interiér je vizuálně inspirován starověkým kambodžským chrámem Angkor Wat.

Více o Aquaworldu Budapešť se dočtete zde

Íves utca 16, 1044, Budapešť


Lázně Dagály

Lázně Dagály Dagály Termálfürdő, Strandfürdő és Uszoda

Lázně Dagály jsou největším lázeňským komplexem v Budapešti, nicméně fakticky se jedná spíše o koupaliště. Jeho část s termálními lázněmi tvoří jen zlomek celkové velikosti a v tomto ohledu patří v Budapešti naopak mezi ty nejmenší. Najdete zde celkem 10 bazénů, jejichž teplota se pohybuje od 26 do 36 stupňů Celsia. Ty napájí vodou artézská studna bohatá na siřičitany, fluoridy, chloridy a sodík.

Népfürdő utca 28-30, 1138, Budapešť


János-hegy

János-hegy

János-hegy je část Budínských kopců, která je naprosto ideální pro procházky a malé výlety. Kromě chození po značených stezkách hustými listnatými lesy zde můžete navštívit Alžbětinu vyhlídku z roku 1911. Samostatnou kapitolu potom představuje místní 11 kilometrů dlouhá dětská úzkorozchodná železnice. Dětská v tomto případě přitom neznamená „pro děti“, ale provozovaná dětmi.


MARKÉTIN OSTROV

Markétin ostrov není ani Budín, ani Pešť. Je to svět sám pro sebe uprostřed Dunaje. Sice se zde nenachází slavné památky a dechberoucí budovy, nicméně přesto rozhodně stojí za návštěvu, obzvlášť pokud nejste ve městě jen na skok. Vlastně se jedná o jeden velký park, který je ideálním místem pro procházky, posedávání na lavičce a sportování všeho druhu. Mimo jiné se zde nachází dva plavecké areály, japonská zahrada, historická vodárenská věž, zřícenina dominikánského klášter ze 13. století, rozárium, minizoo, hrající fontána a kaple svatého Michaela ze 12. století.

Co vidět v Budapešti

Jak se do Budapešti dopravit

Vzhledem k tomu, že Budapešť, respektive Maďarsko není od České republiky nijak zvlášť daleko, je možné se sem dostat relativně rychle a pohodlně prakticky všemi běžnými dopravními prostředky. Praktičnost a rychlost jednotlivých dopravních prostředků bude do značné míry záležet jednak na vašich osobních preferencích a o nic méně také na tom, ze kterého kouta naší země do Budapešti pojedete. V obecné rovině se však dá říci, že doprava autobusem, vlakem, letadlem i autem je možná a smysluplná.

Autobusem

Za obecně nejschůdnější způsob dopravy do Budapešti se dá považovat autobus. Tento způsob je relativně levný a rychlý, hodně flexibilní a člověk má možnost během cesty i něco udělat, nebo se vyspat. Cesta autobusem na trase Brno – Budapešť trvá zhruba 5 hodin, na trase Praha – Budapešť pak okolo 7 hodin. Pokud si jízdenku koupíte dostatečně včas a nebudete ji kupovat na poslední chvíli, můžete se s cenou dostat i výrazně pod tisíc korun (dohromady za cestu tam i zpět). Na českém trhu operuje řada dopravců obsluhující linku do Budapešti. Mezi ty největší a nejspolehlivější společnosti řadíme FlixBus a RegioJet Student Agency. Každá z nich jezdí do a z maďarské metropole každodenně, a to hned několikrát. Tito dva dopravci dohromady vypraví každý den více než 10 spojů tam a 10 spojů zpět.

Vlakem

Další možností jak se do Budapešti dostat, je využít železnici. Pokud pojedete přímým spojem, pak se doba trvání jízdy z Prahy i Brna víceméně shoduje s tou při využití autobusové přepravy. Vlak má však oproti autobusu jednu velkou výhodu. Máte totiž možnost cestovat vlakem jedoucím přes noc a v něm si zarezervovat lůžkové kupé. To znamená, že se můžete během cesty plnohodnotně vyspat a ráno se čerství probudit v cíli vaší cesty.

Při koupi vlakové jízdenky doporučujeme řídit se následujícími tipy:

 1. Jízdenku kupujte pokud možno co nejvíce dopředu. Čím dříve ji zakoupíte, tím bude cena nižší. Při koupi na poslední chvíli se může cena vyšplhat hodně vysoko.
 2. Není-li to nevyhnutelné, vyvarujte se nákupu na přepážce přímo na nádraží. Cena bývá daleko vyšší, než je tomu na internetu.
 3. Dobře se informujte o aktuálních akcích a slevách a ptejte se po nich. Dost často se stává, že lze Budapešť vlakem navštívit za výrazně menší náklady, než kolik vám řekne paní na přepážce, nebo aplikace na internetu. Příkladem budiž třeba takzvaná „Včasná jízdenka“, o níž mnoho cestovatelů neví.

Letadlem

Patříte-li mezi ty, kteří jsou ochotni utratit nějakou tu korunu navíc, aby se nemuseli kodrcat hodiny po silnici, nebo kolejích, pak je samozřejmě možné využít přímého leteckého spoje na trase Praha – Budapešť. Let trvá necelou hodinu a půl, a pokud provedete rezervaci včas, můžete se s cenou za zpáteční letenku dostat i pod tři tisíce korun. Je to však dosti závislé na sezóně a aktuální situaci na trhu. To v praxi znamená, že můžete za letenku zaplatit i více než dvojnásobek.

Budapešťské letiště

Zdejší letiště nese oficiální název Mezinárodní letiště Ference Liszta Budapešť (dříve Budapest Ferihegy) se zkratkou BUD. Nachází se zhruba 20 kilometrů jihovýchodně od centra města. Najdeme zde celkem dva terminály, a to 1 (dlouhodobě nevyužívaný) a 2. Terminál 2 je přitom rozdělen na dvě části – 2A a 2B. Hlavní základnu zde má maďarská nízkonákladová letecká společnost Wizz Air.

Autem

Do Budapešti je pochopitelně možné vyrazit i po vlastní ose autem. Konkrétní trasa a délka cesty se bude lišit v závislosti na tom, odkud pojedete, ale z většiny míst v naší zemi povede trasa přes Brno. Z Brna je pak možné jet buď přes Bratislavu (Slovensko), nebo Vídeň (Rakousko). Cesta přes Bratislavu je kratší a obecně i rychlejší (trvá něco málo přes 3 hodiny), avšak aktuální dopravní situace může zapříčinit, že jinak o hodinu delší cesta přes Vídeň, bude nakonec rychlejší. S tímto problémem vám však před zahájením cesty bezpochyby pomůže vaše navigace.

Pakliže vaše volba dopravního prostředku padne na automobil, nesmíte zapomenout na fakt, že budete potřebovat příslušné dálniční známky. Dálniční známku budete potřebovat jak u nás a v Maďarsku, tak v obou tranzitních zemích Rakousku a Slovensku. V tomto ohledu se situace ve všech zmíněných zemích prakticky každoročně mění a tak doporučujeme zjistit si aktuální situaci na internetu, respektive na oficiálních webových stránkách úřadů příslušných zemí.

Ubytování v Budapešti

Budapešť je velké a turisty celoročně hojně navštěvované město. Nabídka ubytování je zde tudíž maximálně široká, a to své si zde dle svých přání a možností najde naprosto každý. Je tedy úplně jedno, zda hledáte nízkonákladový nocleh ve sdíleném pokoji v hostelu, nebo luxusní pokoj v hotelu světové úrovně, který vám zajistí ten nejexkluzivnější možný spánek. Obojí a vše mezi tím Budapešť nabízí. Jinými slovy, noc vás může stát 150, nebo taky 10000 korun.

Pro vyhledání ubytování, které nejvíce vyhovuje vašim potřebám a finančním možnostem, doporučujeme navštívit portál Booking.com. Tento mezinárodní rezervační ubytovací web používáme pro veškeré naše cesty v rámci České republiky i celého světa a vždy jsme byli s jeho službami nanejvýš spokojeni. Koneckonců se jedná o největší a nejoblíbenější rezervační ubytovací portál na světě. Je kompletně v češtině (je možné zvolit z více jak 40 jazyků), což ocení především ti, kteří neovládají žádný cizí jazyk. Při vyhledávání ubytování je možné používat různá kritéria a řazení, což usnadní a urychlí nalezení toho pravého noclehu.

Ubytování v Budapešti

3 ubytovací tipy

 • Rezervujte si nocleh s dostatečným předstihem. Má to dva důvody. 1A: Čím dříve si ho začnete hledat, tím širší bude nabídka. Jako první mizí ty nejlepší pokoje. 1B: Kratší doba mezi rezervací a dobou pobytu značí větší naléhavost z vaší strany, což vede k vyšší ceně.
 • Vyhněte se době, kdy se ve městě konají velké akce, pokud nemáte v plánu se jich sami zúčastnit. Hotely a hostely o významných akcích vědí a automaticky v době jejich konání vyhání ceny na maximum, neboť vědí, že bude zájem o ubytování enormní.
 • Bedlivě čtěte podmínky ubytování. Zdánlivě dražší hotel/hostel může v rámci ceny nabízet řadu výhod, které mohou v konečném důsledku znamenat, že je daleko lepší volbou, než zdánlivě levnější konkurent. To se týká stravy, bezplatného přístupu do lázní, letištního transferu, celodenní nabídky nápojů zdarma, zvýhodnění a slev na různé aktivity a atrakce a tak podobně.

Festivaly a události

V Budapešti je každoročně pořádáno nepřeberné množství nejrůznějších festivalů, koncertů, sportovních událostí, výstav, trhů a jiných akcí, z nichž některé mají nezanedbatelný mezinárodní význam. Jmenujme alespoň ty tři nejvýznamnější.

Budapešťský jarní festival (duben)

Tento hudebně-kulturní festival je každoročně pořádán již od roku 1981 a dlouhodobě patří mezi největší kulturní akce v Maďarsku. Probíhá několik dní na několika místech ve městě a představí se na něm mnoho místních i zahraničních umělců. Zastoupenými žánry jsou jazz, klasická hudba, opera, folk, world music, divadlo, tanec a literatura.

Sziget Festival (srpen)

Sziget Festival se řadí mezi největší hudební festivaly světa a ročně ho navštíví okolo 500 tisíc návštěvníků s více než 70 zemí. Koná se na ostrově Óbudai v centru Budapešti, a to od roku 1993. Zaměřen je především na pop, rock, world music a elektronickou hudbu, ale vystupují zde i interpreti hrající jazz, metal, folk, blues a klasickou hudbu.

Budapešťský mezinárodní festival vín (září)

Mezinárodní festival vín konaný v Hradní čtvrti patří mezi nejprestižnější akce svého druhu v zemi. Každý rok přiláká několik desítek tisíců návštěvníků, kteří se zde mimo jiného mohou zúčastnit vinařské univerzity, aukce vín, sklizňového průvodu, vinařského trhu a mnoha doprovodných kulturních akcí.

Počasí a klima

V Budapešti panuje mírné přechodné klima, které některými svými projevy může připomínat klima subtropické. Léto zde trvá zhruba od května do poloviny září a během jeho vrcholu mohou teploty šplhat hodně vysoko (sporadicky atakují i 40 °C). Typické jsou náhle průtrže mračen, a to především v květnu a červnu. Letní vydatnost slunečního svitu se vyrovná mnoha středomořským oblastem (celkový počet hodin slunečního svitu se pohybuje okolo 2000 ročně). Zimy trvající od listopadu do začátku března jsou chladné až mrazivé s nedostatkem slunečního svitu. Sněžení se v menší, či větší míře objevuje téměř každý rok. Podzimy jsou krátké a trvají od poloviny září do konce října. Typické jsou dlouhé slunečné dny s minimem srážek a příjemné teploty. Jarní měsíce březen a duben se vyznačují postupným nárůstem průměrných denních teplot a celkově příjemným jarním počasím. Více se dočtete na stránce Počasí v Budapešti.

Geografie a demografie

Budapešť je maďarským hlavním městem a najdeme ji na severu země přibližně 40 kilometrů jižně od hranic se Slovenskem. Zároveň je také městem největším a představuje politické, obchodní, kulturní a průmyslové centrum celé země. Má přibližně 1,8 milionu obyvatel a celá spádová oblast je domovem pro téměř 3, 5 milionem lidí, což představuje celou třetinu veškerého obyvatelstva Maďarska. Největšími národnostními menšinami, které zde trvale žijí, jsou Němci (18 tisíc), Rumuni (6 tisíc), Číňané (5 tisíc), Rusové (3 tisíce) a Slováci (2,5 tisíce).

Město se rozkládá na obou březích řeky Dunaje a jeho rozloha činí 525 kilometrů čtverečních (hustota zalidnění se pohybuje okolo 3300 obyvatel na kilometr čtvereční). Samotná oblast má dlouhou a bohatou historii, avšak město jako takové vzniklo až v roce 1873 spojením Budína (Buda) a Starého Budína ležících na západním břehu Dunaje a Pešti (Pest) ležící na břehu východním.  Odtud také název města Budapešť vzniklý spojením Buda a Pest.

Administrativní členění

Zcela poprvé byla Budapešť rozdělena na celkem 10 obvodů v roce 1873, tedy v době kdy toto město vzniklo spojením Budína, Starého Budína a Pešti. K druhému členění na 22 městských částí došlo v roce 1950. Od roku 1994 až do dneška je pak Budapešť rozdělena na 23 městských částí. Ty nesou jednak jedno, či víceslovné pojmenování a také číselné označení římskou číslicí. Číslice jsou jednotlivým městským částem přiřazeny v jakési přibližné spirále vinoucí se ve směru hodinových ručiček od středu města k jeho krajům.

Městské části a jejich počet obyvatel, rozloha a hustota zalidnění

 • Nejvyšší počet obyvatel: Újbuda XI – 145 tisíc
 • Nejnižší počet obyvatel: Soroksár XXIII – 20 tisíc
 • Největší rozloha: Rákosmente XVII – 54,83 km²
 • Nejmenší rozloha: Erzsébetváros VII – 2,09 km²
 • Nejvyšší hustota zalidnění: Erzsébetváros VII – 31 tisíc osob na km²
 • Nejnižší hustota zalidnění: Soroksár XXIII – 500 osob na km²

Budapešť a bezpečnost

V rámci českého pohledu na tuto problematiku, lze Budapešť označit za bezpečné a pro turisty víceméně bezproblémové město. Na druhou stranu je však třeba říci, že se zde můžete setkat s drobnou kriminalitou, nejčastěji pak kapesními krádežemi. Situace je prakticky totožná jako v Praze. Pokud se tedy chcete vyhnout okradení, dodržujte klasická doporučení, jaká znáte z našich končin. Stane-li se náhodou, že budete okradeni, nebo se stanete obětí jiného trestného činu a máte v úmyslu situaci řešit, je nezbytné v prvním kroku kontaktovat maďarskou policii (maďarsky Rendőrség). Její telefonní číslo je 107. Využít lze též jednotné číslo Evropské unie pro tísňové volání 112. Číslo na zdravotní záchrannou službu je 104, na hasiče potom 105.

Máte-li v plánu do Maďarska vycestovat, nebo tam už jste a potřebujete zjistit aktuální informace o bezpečnostní situaci, nebo čemkoliv, co se týká pobytu českých občanů v této zemi, navštivte buď stránky Ministerstva zahraničních věcí ČR – Maďarsko: Specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům, nebo přímo stránky Velvyslanectví ČR v Budapešti.

Co musíte v Budapešti ochutnat

Když už Budapešť navštívíte, rozhodně byste neměli vynechat ochutnávku pokladů maďarské gastronomie. Vězte, že je z čeho vybírat. Ochutnat můžete typické maďarské polévky, hlavní jídla, dezerty, nápoje a jiné druhy pokrmů. Naprostou nutností je vyzkoušet gulyásleves – guláš (u nás jí říkáme gulášová polévka), pörkölt – perkelt (u nás mu říkáme guláš), halászlé (ostrá polévka z ryb), székelygulyás (segedín), csabai kolbász (čabajka), Dobos torta (Dobošův dort), flódni (dezert maďarských židů) a Tokaji (Tokajské víno). Ideální příležitostí pro ochutnání těchto a mnoha dalších maďarských specialit jsou každoročně pořádané vánoční trhy, na kterých naleznete nepřeberné množství stánků s jídlem.

A odkud, že se maďarská kuchyně vlastně vzala? Její základní kámen položily kočovné maďarské kmeny, které na dnešní území Maďarska přišly v 9. století našeho letopočtu. Odtud pochází i tolik oblíbené a pro Maďary typické vaření ve velkých kotlích nad otevřeným ohněm. Během následujících staletí na ni pak působily nejrůznější národní a etnické vlivy. Ty zcela nejzásadnější promlouvali v době, kdy byla země pod nadvládou Osmanské říše (turecká kuchyně) a v době kdy byla země součástí Rakousko-Uherské monarchie (rakouská kuchyně).

Lázeňství

Jedním z hlavních turistických lákadel Budapešti jsou geotermální lázně. Ty jsou s městem, respektive osídlením této oblasti úzce spojeny již od nepaměti. Jedním z hlavních důvodů proč Římané tuto oblast kdysi osídlili a vybudovali zde rozsáhlé město zvané Aquincum, byly právě zdejší vydatné termální prameny. Aquincum bylo ve své době velmi důležité centrum celého regionu a Římané v něm měli vybudovaný rozsáhlý komplex lázní. Ruiny tohoto města můžete vidět v někdejším Starém Budíně. Druhá vlna rozsáhlého budování lázeňských komplexů přišla s obsazením země Osmanskou říší. Některé lázně z té doby, jako například Király fürdő z roku 1565, jsou dodnes funkční a veřejnosti běžně přístupné. Třetí vlna se pak konala na konci devatenáctého a začátku dvacátého století, kdy vznikly mimo jiné i největší léčebné lázně Evropy Széchenyi fürdő. V té době také Budapešť získala jedno ze svých mnoha přízvisek, a to „Město lázní“.

V současnosti jsou budapešťské lázeňské komplexy využívány jak k vyloženě léčebným, tak k rekreačním a relaxačním účelům. Mezi samotnými Maďary jsou oblíbené především u starších generací. Pro více informací navštivte stránku Lázně v Budapešti.

Architektura a významné stavby

Budapešť patří mezi ta města, která se mohou pochlubit neobyčejně krásnou architekturou a množstvím památek, z nichž mnohé jsou naprosto unikátní. Není proto žádným překvapením, že je Budapešť (respektive některé její části a památky) zařazena na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Konkrétně se jedná o gotický Budínský hrad společně s Hradní čtvrtí, obě nábřeží Dunaje a Andrássyho třídu s Náměstním hrdinů a Jubilejní linkou metra. Na seznam byly tyto budovy a lokace zařazeny díky svému významnému podílu na vývoji architektury v mnoha historických obdobích, jedinečné městské krajině a tomu, že dokumentují důležité historické okamžiky maďarského hlavního města.

Průvodce Budapeští

Památky UNESCO však nejsou ani zdaleka vším, co může svým návštěvníkům tato maďarská metropole nabídnout. Z těch dalších významných pamětihodností jmenujme alespoň ruiny dva tisíce let starého antického města Aquincum, majestátní Budapešťský parlament, největší evropský židovský svatostánek Velkou synagogu, Baziliku svatého Štěpána a překrásný Řetězový most. To jsou však jen ty nejznámější z celé řady zdejších památek a pamětihodností. Další informace najdete na stránkách Památky v Budapešti a Mosty a ostrovy v Budapešti.

Maďarština

To že patří Maďarština mezi takzvané ugrofinské jazyky, je dnes již poměrně známým faktem. Do této jazykové rodiny patří kupříkladu i chantyjština, mansijština, finština a estonština. Tento jazyk je postaven na naprosto jiných základech, než Evropany používané germánské, románské a slovanské jazyky, čímž se stává pro prakticky kohokoliv, kdo jím nemluví, naprosto nesrozumitelným a nepochopitelným. Jazyková vybavenost Maďarů je obecně dosti slabá a tak nelze čekat, že byste se v této zemi běžně domluvili anglicky. To však až zase tak moc neplatí pro Budapešť samotnou. Nelze sice říci, že se zde domluvíte anglicky tak dobře jako turisti u nás v Praze, ale u mladších ročníků máte poměrně velikou šanci, že budou angličtinu aspoň na základní úrovni ovládat.

Přesto se vám však může hodit znalost alespoň základních zdvořilostních a dorozumívacích frází. Nedokonalé výslovnosti se nemusíte bát. Maďaři jsou vřelý a srdečný národ a jsou si moc dobře vědomi toho, že je jejich jazyk komplikovaný a jiný. Vaši snahu říci alespoň něco maďarsky ocení.

Nejzákladnější maďarská slova a fráze

Česky Maďarsky
Ano Igen
Ne Nem
Dobré ráno Jó reggelt
Dobrý den Jó napot
Dobrý večer Jó estét
Nashledanou Viszontlátásra
Děkuji Köszönöm
Promiňte Elnézést
Na zdraví Egészségére
Dobrou chuť Jó etvágyat
1 Egy
2 Kettö
3 Három
4 Négy
5 Öt
6 Hat
7 Hét
8 Nyolc
9 Kilenc
10 Tíz

Městská hromadná doprava

Fungování prostředků městské hromadné dopravy zajišťuje Budapešťský dopravní podnik BKV. Organizaci a integraci městské hromadné dopravy a dopravy jako takové pak řídí Centrum pro dopravu v Budapešti BKK. MHD v Budapešti je obsluhováno 4 linkami metra (více se dočtete na stránce Metro Budapešť), 264 autobusovými linkami, 33 tramvajovými linkami, 15 trolejbusovými linkami, 5 příměstskými vlakovými linkami, 4 lodními linkami a několika dalšími typy přidružených dopravních prostředků. V průměru jsou pomocí prostředků MHD každý den přepraveny zhruba 4 miliony cestujících, což představuje zhruba dvě třetiny všech přepravovaných osob. Zbývající třetina připadá na osobní automobilovou dopravu. Cílem BKK je do roku 2030 změnit tyto statistiky na poměr 4:1 ve prospěch hromadné dopravy.

Městská hromadná doprava

Historie města Budapešť

Přestože Budapešť tak jak ji známe a vnímáme dnes, vznikla formálně až v druhé polovině devatenáctého století (konkrétně 1. Ledna 1873) spojením Pešti, Starého Budína a Budína, fakticky se jedná o starobylé město, ve kterém můžeme vidět památky staré i dva tisíce let. Pojďme si nyní říci něco málo o jednotlivých historických obdobích tohoto města.

První osídlení a příchod Římanů

Poprvé byla oblast dnešní Budapešti prokazatelně osídlena už v 1. století před naším letopočtem, kdy se u termálních pramenů pod Gellértovým vrchem usadili Keltové. Na konci 1. století našeho letopočtu přicházejí Římané a zakládají vojenský tábor Aquincum. Jeho význam během pár desítek vzrostl natolik, že se roku 106 stalo hlavním městem Dolní Panonie. Z původního dřevěného vojenského tábora tak zakrátko vyrostlo plnohodnotné z kamene vybudované město s obytnými domy, úřednickými stavbami, chrámy a lázněmi. Když byl rozkvět Aquinca na vrcholu, žilo zde okolo 15 tisíc obyvatel (některé zdroje mluví dokonce o 20 tisících). Na přelomu 3. a 4. století začal význam města postupně upadat. S úpadkem Říše římské a začínajícím stěhováním národů raného středověku Římané v první polovině 5. století město nadobro opouštějí. To se společně s celou Dolní Panonií muselo v následujících více než 400 letech potýkat s nájezdy Hunů, Ostrogótů, Avarů, Langobardů a Slovanů.

Příchod Maďarů a období středověku

Oficiálním rokem příchodu Maďarů vedených knížetem Arpádem do někdejší Panonie je rok 896. Jako své sídlo si Arpád zvolil 48 kilometrů dlouhý dunajský ostrov Csepel. Ten svým severním koncem částečně zasahuje na dnešní území Budapeště, a to v její jižní části. Krátce na to v 10. století byl založen Budín (dnes pojmenovaný Starý Budín), který se později stal jedním z hlavních sídel uherských vladařů. Pešť na druhém břehu Dunaje oficiálně vznikla až roku 1148, avšak její území bylo prokazatelně osídleno již dříve.

Velkým zásahem do nadějného rozvoje celé země byl devastující vpád Mongolů do Evropy. V reakci na to poručil uherský král Béla IV. vystavět na celém území nedobytné hrady. Jeden takový vyrostl i na Hradním vrchu jižně od Budína a od 13. do 16. století sloužil jako sídlo uherských králů. V okolí hradu postupně vzniklo rozsáhlé město, které převzalo jméno Budín. Proto vzniklo také pozdější rozdělení a pojmenování Budín a Starý Budín. V době kdy uherským zemím vládl rod Jagellonců, žilo v celém trojměstí až 30 tisíc obyvatel, což z něj dělalo jedno z největších středoevropských sídel středověku.

Doba nadvlády Osmanské říše

Roku 1526 prohrál uherský, český a chorvatský král Ludvík Jagellonský bitvu u Moháče s Turky, čímž uvrhl celou zemi na dalších více než 150 let pod nadvládu Osmanské říše. Budín se během krátké doby proměnil z rozvíjející se metropole na provinční město ležící na okraji zájmu. Nadvláda Turků měla mimo jiné i velký vliv na architekturu a národnostní složení obyvatelstva města. Řada křesťanských svatostánků byla buď zbořena, nebo přebudována na mešity. Docházelo též k rozsáhlému budování lázní, z nichž některé dodnes stojí a fungují. Značná část maďarského a německého obyvatelstva město opustila a místo nich se do něj nastěhovalo mnoho národnostních menšin z jihovýchodní Evropy, z nichž největší část tvořili Srbové.

Období nadvlády Habsburků

V roce 1686 začalo Budín obléhat habsburské vojsko a po dlouhých šesti týdnech ho také dobylo a nadobro odtud vyhnalo Turky. Po vyhnání Turků z Uher začalo město opět vzkvétat a na přelomu 18. a 19. století žilo v celém trojměstí okolo 40 tisíc obyvatel. Mamutí podíl na rozvoji města a výstavbě mnoha významných staveb měl hrabě István Széchenyi, který mimo jiné přišel s myšlenkou zbudovat první most přes řeku Dunaj. Ten dnes známe pod jménem Řetězový most, nebo také Széchenyiho most. Během maďarského povstání v polovině 19. století došlo k prvnímu sjednocení trojměstí, čímž fakticky poprvé vznikla Budapešť. Tento stav však neměl dlouhého trvání. Po potlačení krátce trvajícího povstání bylo sjednocení trojměstí odvoláno. Nedlouho na to však v roce 1867 došlo k rakousko-maďarskému vyrovnání, uznání existence maďarského státu a 1. ledna 1873 též k definitivnímu sjednocení měst a vzniku Budapešti.

Zlaté 19. století

Navzdory nemalým problémům mezi Rakouskem a Uhry bylo 19. století pro Budapešť zlatým věkem. Nebývalý rozmach zažila především někdejší Pešť. Vyrostly zde náměstí, parky, muzea, bulváry, nádraží, továrny a další významné stavby. Řada z nich byla vybudována při příležitosti oslav tisíce let od příchodu Maďarů do země, která se konala v roce 1896. Neméně významné byly i demografické změny. V průběhu 19. století vzrostl obyvatel Pešti na dvacetinásobek. Kromě Maďarů tvořili nezanedbatelnou část obyvatelstva Němci, Židé a Slováci.

Doba meziválečná

První světová válka znamenala pro Uhersko (Maďarsko) těžkou ránu. Prohra a rozpad Rakouska-Uherska a následné uzavření Trianonské dohody krom jiného znamenaly, že tato země přišla o více než dvě třetiny svého někdejšího území. Tento stav negativně ovlivnil i rozvoj Budapešti, který byl značně zpomalen. Přesto se však nadále rozvíjela a dle oficiálních statistik počet jejích obyvatel roku 1930 poprvé překročil hranici 1 milionu.

Druhá světová válka

Zatímco se město a celá země vzpamatovávaly z první světové války, přišla druhá světová válka, a ta k nim nebyla nijak přívětivější. V průběhu války odvezli z celé země nacisté do vyhlazovacích táborů okolo 440 tisíc maďarských židů, z nichž se zpět vrátil jen nepatrný zlomek. Pro připomenutí zmiňme, že židé v Budapešti představovali jednu z nejvýznamnějších menšin.

Obrovské materiální škody pak přišly na konci války. Ustupující německá armáda nejprve odstřelila všechny mosty přes Dunaj a zabarikádovala se na Hradním a Gellértově vrchu. Následné zuřivé boje trvaly půl roku a nechaly za sebou nesmazatelné stopy. Spojenci ve snaze porazit Němce museli postupovat tak vehementně až prakticky celou Hradní čtvrť srovnali se zemí. Po osvobození města Rudou armádou (13. 2. 1945) sice bylo přistoupeno k velmi nákladným renovačním pracím, avšak rozpočet ani zdaleka nedovoloval uvést vše do původního stavu. To se týkalo především obnovy mostů. Jediný, který si zachoval svou původní podobu z doby před odstřelem německou armádou, je Most svobody. Všechny ostatní včetně Řetězového mostu a Alžbětina mostu nemají svou původní podobu a při jejich obnově muselo být přistoupeno k úsporným opatřením.

Období komunismu

Relativně krátce po skončení války se Maďarsko dostalo, stejně jako prakticky všechny východoevropské a středoevropské státy, do područí komunismu a Sovětského svazu. Oficiální nástup komunismu započal roku 1949, kdy vznikla Lidová republika Maďarsko. Krátce na to byla řada historických budov označena za symboly minulých režimů a dle toho s nimi bylo také nakládáno. Největší škody utrpěl Budínský hrad, který byl v průběhu 50. let postupně vyrabován a jehož interiéry byly totálně zničeny.

Dne 23. října 1956 se v Budapešti uskutečnila velká demonstrace požadující po vládnoucí komunistické straně demokratický způsob vládnutí. Požadavkům revoluce bylo nakrátko vyhověno, avšak nedlouho na to začala sovětská okupace. Během několika málo dní byla revoluce pomocí sovětských tanků krvavě potlačena a o život přišlo přes 3 tisíce lidí.

Následující 60. až 80. léta byla pro Budapešť a Maďarsko jistým štěstím v neštěstí. Komunistická strana pod vedení Jánose Kádára přistoupila k jistým liberálním ústupkům nad rámec komunistického dogmatu. Díky tomu je toto období země označováno jako „gulášový socialismus“. Konkrétně pro Budapešť to znamenalo pokračující práce na památkách poničených během druhé světové války. V průběhu 80. let se také počet obyvatel města vyhoupl na své historické maximum a atakoval hranici 2,1 milionu.

Nadvláda komunismu v Maďarsku definitivně padla 25. března roku 1990, kdy se konalo první kolo svobodných demokratických voleb.

Budapešť se dostává na seznam UNESCO

Budapešť se na seznam světového kulturního dědictví UNESCO dostala poprvé v roce 1987, kdy se na seznam dostal Budínský hrad s přilehlou hradní čtvrtí a obě dunajská nábřeží. K rozšíření zahrnutých památek pak došlo roku 2002. Tehdy přibyla Andrássyho třída společně s pod ní vedoucí takzvanou Jubilejní linkou metra.

Budapešť na seznamu UNESCO