Budínský hrad

Sdílejte:

Budínský hrad (maďarsky Budai Vár, nebo Budavári Palota) je dominantou a nejvýznamnější památkou Budína. Jedná se o rozsáhlý komplex paláců a budov, který svým způsobem tvoří samostatné město ve městě a v tomto ohledu není nepodobný Pražskému hradu. Jeho historie sahá až do 13. století, byť dnešní hlavní barokní palác pochází z druhé poloviny 18. století. Je bývalým sídlem uherských králů a proto se lze setkat i s pojmenováními Královský palác (maďarsky Királyi-palota) nebo Královský hrad (maďarsky Királyi Vár).

Budínský hrad

Leží na jižním cípu Hradního vrchu a obklopuje ho historická čtvrť zvaná Hradní čtvrť (maďarsky Várnegyed), která je hojně navštěvovaná turisty pro své středověké, barokní a novoklasicistní paláce, muzea, svatostánky, domy a jiné památky. Ta je ostatně společně s Budínským hradem součástí světového kulturního dědictví UNESCO. Areál hradu je volně přístupný, přičemž v jednotlivých palácích se nachází významné národní i městské kulturní instituce, a to konkrétně Maďarská národní galerie, Muzeum historie (Hradní muzeum) a Széchenyiho národní knihovna.
Co je zde k vidění

Kromě šesti výstavních palácových budov s muzei se zde nachází dvě překrásné vyhlídkové terasy (Savojská terasa a Rybářská terasa) a celá řada výjimečných soch, mezi které patří Pomník prince Evžena Savojského, Fontána rybařících dětí, Turul, Tünde, Kašna krále Matyáše, Lvi, Vojna a Mír a Kůň s pastevcem.

Jak se na Budínský hrad dostat

Adresa: Szent György tér 2, 1014, Budapešť

 • Pěšky: Nejlepší a nejrychlejší cesta pěšky vede do kopce přes park od Dunaje na hrad.
 • Lanovkou: Z náměstí Clark Ádám tér u Széchenyiho řetězového mostu pod kopcem jezdí až nahoru na hrad historická pozemní lanovka Budavári Sikló.
 • Autobusem: Na severní straně Budínského hradu se nachází autobusová zastávka Dísz tér, kde zastavují autobusy číslo 16, 16A, 116, 216 a 916.

Vstupné

Samotný areál hradu je přístupný zcela bez omezení a zdarma. Vstupné se platí jen při návštěvě Maďarské národní galerie a Muzea historie. Informace o vstupném do těchto institucí najdete níže v tomto článku.

Maďarská národní galerie

Maďarská národní galerie (maďarsky Magyar Némzeti Galéria) sídlí v celkem čtyřech budovách Budínského hradu, a to v budovách A, B, C a D. Vystavena jsou zde umělecká díla maďarských umělců (působících doma i v zahraničí) od středověku, přes renesanci, gotiku a baroko až po současnost.

Vstupné

 • Dospělí: 4200 HUF
 • Dětí a studenti od 6 do 26 let: 2100 HUF
 • Senioři od 62 do 70 let: 2100 HUF
 • Děti do 6 let a senioři nad 70 let: Zdarma

Otevírací doba

 • Pondělí: Zavřeno
 • Úterý až Neděle: 10:00-18:00

Muzeum historie

V prostorách Muzea historie (maďarsky Vármúzeum) v budově E Budínského hradu mohou návštěvníci obdivovat zrekonstruované středověké prostory samotného paláce , bývalou hradní kapli či gotický sál. Mezi nejzajímavější exponáty potom patří hedvábná tapisérie s uhersko-anjouovským erbem a gotické sochy.

Vstupné

 • Dospělí: 3800 HUF
 • Dětí a studenti od 6 do 26 let: 1900 HUF
 • Senioři od 62 do 70 let: 1900 HUF
 • Děti do 6 let a senioři nad 70 let: Zdarma

Otevírací doba

 • Pondělí: Zavřeno
 • Úterý až Neděle: 10:00-18:00

Plán paláců Budínského hradu
Historie Budínského hradu

Budínský hrad má velmi dlouhou a komplikovanou historii a nemá smysl se jí zde detailně věnovat, protože by to lehce stačilo na vydání velmi obsáhlé knihy. Jeho historii tedy sepíšeme v krátkých bodech s důrazem na ty nejpodstatnější dějinné okamžiky a období.

 • Zcela první hrad zde nechal postavit uherský král Béla IV. v letech 1247 až 1265, avšak z tohoto období nepochází žádná známá část současného hradu.
 • Nejstarší známé části Budínského hradu tvoří gotické části vystavěné v průběhu 14. století za vlády anjouských panovníků Štěpána z Anjou a Ludvíka I.
 • V první polovině 15. století za vlády Zikmunda Lucemburského byl hrad velikostně významně rozšířen a stal se z něj největší komplex gotických paláců na světě.
 • Největší rozkvět zažíval Budínský hrad za vlády Matyáše Korvína v druhé polovině 15. století. Ten komplex sice nijak významně nerozšiřoval, ale místo toho ho velmi honosně přestavoval v renesančním stylu.
 • Relativně krátká vláda Jagellonců přinesla hradu stagnaci a následná bitva u Moháče v roce 1526 způsobila odchod vládnoucích Habsburků z Budína a s tím související úpadek hradu a celého města.
 • V roce 1541 Osmanská armáda definitivně uchvátila město a pochopitelně i Budínský hrad. Turci se o něj příliš nestarali, ale také ho nijak neničili a významně nepřestavovali. Osudným se hradu stal rok 1686, kdy byl při dobývání a vyhánění Turků prakticky srovnán se zemí.
 • Na začátku 18. století byl na místě hradu postaven menší barokní palác, který při bojích v polovině 19. století vyhořel, načež byl znovu obnoven.
 • V letech 1875 až 1912 bylo na popud uherské vlády vybudováno majestátní královské sídlo, které se inspirovalo ostatními evropskými královskými sídly s cílem je předčít. Po znovuotevření se stal Budínský hrad jedním z nejpřepychovějších a nejrozsáhlejších panovnických sídel na světě.
 • Během druhé světové války měl hrad po dlouhou dobu štěstí a vyhýbaly se mu jakékoliv zásadní újmy, což se změnilo roku 1944, kdy se stal cílem bombardovacích perutí spojenců. Jeho části, které unikly přímému zásahu a nespadly, se dočkaly alespoň vyhoření.
 • Po skončení druhé světové války a nástupu komunismu se hrad v roce 1968 dočkal obnovy, která ovšem byla sama o sobě katastrofou. Především z finančních, ale také ideologicko-politických důvodů byl hrad rekonstruován s trochou nadsázky jako bytový panelový dům, což je na něm znát až do dnešních dnů.
 • Pod tlakem mnoha odborníků, politiků a široké veřejnosti se maďarští političtí představitelé i organizace UNESCO v roce 2006 zavázali učinit kroky k maximální možné obnově Budínského hradu do jeho předválečné podoby.

Budai Vár

Shrnutí základních informací

 1. Vznikl již v průběhu třináctého století a jeho nejstarší části pochází ze století čtrnáctého
 2. Je vystavěn v kombinaci gotické, renesanční a barokní architektury
 3. Jeho současná podoba pochází z přelomu 19. a 20. století
 4. Celý komplex se skládá z šesti paláců
 5. Jeho podlahová plocha činí 4,7 milionu metrů čtverečních
 6. Nazýván je také Královský hrad
 7. Je přirozeným centrem a nejvýznamnější památkou Hradní čtvrti
 8. Od roku 1987 je zařazen na seznam světového kulturního dědictví UNESCO
 9. Areál je dobře dostupný a veřejnosti je volně přístupný zdarma
 10. V současnosti v jeho prostorách sídlí Maďarská národní galerie, Muzeum historie a Széchenyiho národní knihovna
Co se nachází v blízkosti

 • 0 m – Maďarská národní galerie
 • 0 m – Socha Evžena Savojského
 • 0 m – Nádvoří Hunyadi
 • 0 m – Socha turula
 • 0 m – Fontána rybařících dětí
 • 0 m – Lví nádvoří
 • 220 m severně – Pozemní lanovka
 • 400 m – Jižní Rondella
 • 600 m severně – Nultý kilometrovník
 • 650 severně – Muzeum maďarského užitého lidového umění
 • 750 m severozápadně – Palác De la Motte
 • 800 m východně – Palác strážců
 • 800 m severozápadně – Památník války za nezávislost
 • 850 m severozápadně – Rybářská bašta
 • 850 severovýchodně – Řetězový most
 • 950 m severozápadně – Socha svatého Štěpána
 • 1 km severozápadně – Chrám svatého Matyáše
 • 1 km severozápadně – Sloup Nejsvětější Trojice
 • 1,1 km jihovýchodně – Semmelweisovo muzeum historie medicíny
 • 1,1 km západně – Socha Rózy Déryné
 • 1,2 km severovýchodně – Socha hraběte Istvána Széchenyiho
 • 1,2 km severně – Kostel reformované církve na náměstí Szilágyi Dezső
 • 1,3 km jihovýchodně – Muzeum pohádek
 • 1,3 km západně – Národní divadelní muzeum
 • 1,5 km jižně – Věž Mace

*vzdálenosti udávají nutnou cestu pro dosažení daného místa pěšky, jednotlivé směry jsou pak orientační

Oficiální webové stránky: https://budavar.hu/budai-var/

Mapa – Budínský hrad

 

Sdílejte: