Co vidět, navštívit a dělat v Budapešti

Sdílejte:

Pokud chcete vědět, co vidět, navštívit a podniknout v Budapešti, bude se vám jistě hodit tento rozsáhlý průvodce památkami, atrakcemi a muzei v hlavním městě Maďarska.

Co vidět v Budapešti

Co vidět v Budapešti | Obrázek: pexels.com/Robby der Berliner

V následujícím přehledu najdete všechny alespoň trochu významné památky, atrakce a muzea v Budapešti, které stojí za to vidět a navštívit. Ty jsou rozřazeny do několika skupin.

Nejprve podle toho na jakém břehu Dunaje leží. Tedy buď v Budíně, či v Pešti. Následně jsou pak ještě rozděleny podle toho v jaké městské čtvrti se nachází. Celkem jich zde naleznete přes sto!

BUDÍN

Budín je historicky starší a klidnější částí Budapešti s mnoha nejvýznamnějšími památkami a atrakcemi města, kterým jednoznačně kraluje areál Budínského hradu na Hradním vrchu.

Co vidět na Hradním Vrchu?

Hradní vrch leží na kilometr dlouhé vápencové desce, ve které termální prameny vyhloubily 28 kilometrů jeskynních prostor. Nachází se zde nejdůležitější středověké a starověké památky města a s tím související muzea.

Co vidět na Hradním vrchu

Co vidět na Hradním vrchu | Obrázek: pixabay/veronikasz

Budínský hrad

Budínský hrad je bývalé sídlo uherských králů a jeho stavba začala již v průběhu 13. století. Je jednoznačnou dominantou celého města a fakticky se jedná o město ve městě, neboť ho tvoří celý komplex světských a církevních budov (přinejmenším v tomto ohledu se velmi podobá Pražskému hradu).

Je součástí světového kulturního dědictví UNESCO a přímo v jeho areálu se nachází hned několik významných kulturních institucí Maďarska.

Labyrint pod Budínským hradem

Systém chodeb, komnat a jeskyní nacházející se pod Hradním vrchem. Budován začal být již před více než 800 lety, nachází se až 16 metrů pod zemí a jeho celková délka činí přibližně 1200 metrů.

V minulosti byl používán k nejrůznějším účelům, především však jako vězení a mučírna. Zřejmě nejslavnějším vězněm byl valašský kníže Vlad Tepes, který je však mnohem známější jako hrabě Drákula.

Muzeum historie

Nazývané je též Hradní muzeum. Věnované je dvěma tisícům letům historie města.

Samotné prostory se nachází ve středověkém královském paláci Budínského hradu, přičemž nejvýznamnějšími místnostmi jsou:

 • Gotický sál
 • Královský sklep
 • Věžní kaple

Mezi nejcennější exponáty pak patří Maďarsko-Anjouský hedvábný koberec, gotické sochy světců, dvořanů a panošů a nejrůznější mramorové řezby.

Muzeum lékárnictví

Najdete ho v historické budově Domu u Zlatého orla, kde byla v roce 1681 otevřena první budapešťská lékárna.

Expozice je poměrně malá, nicméně se zde nachází opravdu jedinečný a krásný lékárenský nábytek, knihy, farmaceutické a alchymistické nádobí z keramiky, skla i dřeva, hmoždíře, váhy, vysušená zvířata a mnoho rozličných nástrojů. Velkou zajímavostí je pak nádoba s pravým mumiem.

Maďarská národní galerie

Maďarská národní galerie se nachází přímo v objektu Budínského hradu. Soustředí se téměř výhradně na prezentaci maďarského umění a maďarských umělců.

Vystavovaná díla pokrývají tvorbu od 10. století našeho letopočtu. Nachází se zde tedy díla středověká, gotická, renesanční, barokní a také díla 19. a 20. století. Mezi největší lákadla galerie patří mimo jiné i dřevěné náboženské oltáře.

Muzeum dějin hudby

Muzeum dějin hudby se zaměřuje na prezentaci maďarské hudby od 18. století do současnosti.

Mezi významné prezentované osobnosti patří maďarští skladatelé:

 • Franz Liszt
 • Zoltán Kodály
 • Béla Bartók

Ve sbírkách se nacházejí nejrůznější artefakty, jako jsou partitury, programy koncertů, knihy, historické hudební nástroje, gramofony a mnoho dalších souvisejících předmětů.

Muzeum vojenské historie

Muzeum vojenské historie mapuje historii maďarského vojenství, přičemž hlavní důraz je kladen na:

 • Válku za nezávislost v letech 1848 až 1849
 • Maďarskou královskou armádu pod vedením admirála Miklóse Horthyho v letech 1918 až 1943
 • Protisovětské Maďarské povstání v roce 1956

Mezi vystavovanými exponáty naleznete zbraně, uniformy, brnění, vlajky, medaile a další vojenské memorabilie.

Dům Harryho Houdiniho

Asi málokdo ví, že se pravděpodobně nejslavnější iluzionista všech dob, Harry Houdini, narodil v Budapešti. Nedaleko Budínského hradu naleznete jemu věnované muzeum, ve kterém se nachází jediná a tedy i největší sbírka jím vlastněných předmětů v Evropě.

Mezi vystavovanými artefakty se nachází pouta a další iluzionistické propriety, plakáty, osobní korespondence, fotografie a mnoho dalšího.

Nemocnice ve skále

Prostory tohoto objektu jsou umístěny v původně přírodním jeskynním systému o celkové délce deseti kilometrů. Jako první zde byla během druhé světové války na začátku roku 1944 otevřena nemocnice odolná proti bombardování.

Po skončení války sloužil objekt k několika různým účelům až byl nakonec v roce 1958 přestavěn na vysoce sofistikovaný protiatomový bunkr. Dnes je zde muzeum.

Rybářská bašta

Tuto budovu vystavěnou na přelomu 19. a 20. století v kombinaci novorománského a novogotického stylu tvoří celkem sedm věží, které jsou navzájem propojeny otevřenými i zastřešenými schodišti a chodníky.

Rybářská bašta nemá a nikdy neměla žádný praktický účel. Vybudována byla v rámci rekonstrukce bezprostředně sousedícího Chrámu svatého Matyáše a jeho okolí.

Matyášův chrám

Gotický chrám z druhé poloviny 13. století, který prošel mnoha přestavbami, dostavbami a rekonstrukcemi. Za nadvlády Osmanů dokonce sloužil jako mešita.

Svým významem pro Maďary by se dal přirovnat k našemu Chrámu svatého Víta na Pražském hradě.

Oficiální pojmenování je Kostel nejsvětější Panny Marie, ale na počest uherského krále Matyáše Korvína se mu všeobecně říká Matyášův chrám. V jeho prostorách se nachází také muzeum církevního umění.

Středověká budínská synagoga

Středověká ortodoxní synagoga budínských židů ze 14. století. Původní vzhled se dochoval jen částečně, nicméně jsou zde vystaveny četné dokumenty a předměty spojené s budínskými židy a také kamenné desky a náhrobky z Velké synagogy v Pešti.

Maďarské muzeum obchodu a pohostinství

Pravděpodobně jediné muzeum svého druhu na světě. Sbírky tohoto muzea jsou vskutku jedinečné a obsahují prakticky vše, co je spojeno s obchodem a pohostinstvím.

V jedné z místností se kupříkladu nachází kompletní cukrárna z 19. století, v jiné pak třeba pekárna. Vidět zde můžete mramorovou mrazničku, starožitný zmrzlinovač a desetitisíce dalších předmětů. Například jen sbírka předmětů z koloniálu čítá přes 28 tisíc položek.


Související články

LázněLázně

Přehled těch nejkrásnějších z mnoha desítek lázní ve městě

 

PamátkyPamátky

Zcela nejdůležitější památky metropole, které musíte vidět

 

AtrakceAtrakce

Nejzajímavější atrakce, které by neměli uniknout vaší pozornosti

 


Co vidět na Gellértově vrchu a v Tabánu?

Přestože jsou Gellértův vrch a čtvrť Tabán plné turisticky zajímavých míst, popsat je můžeme jako klidné čtvrti s mnoha parky, kde žijí převážně místní. Nesmíme ale zapomenout, že se zde nacházejí hned troje významné termální lázně.

Co vidět na Gellértově vrchu a v Tabánu

Co vidět na Gellértově vrchu a v Tabánu | Obrázek: unsplash/Bence Balla-Schottner

Jeskynní kaple

Kaple zbudovaná v jeskyni ve skále pod Gellértovým vrchem v roce 1926 mnišským řádem Paulinů. Má několik místností a slouží nejen k náboženským účelům, ale také jako vyhledávaná turistická atrakce.

Hned vedle kaple je ve skále vybudován také klášter Paulánů obehnaný novogotickou hradbou s věžičkami. Vnitřní podoba kláštera a dění v něm jsou nicméně zcela neznámé.

Citadella

Citadella je nikdy nevyužitá vojenská pevnost na vrcholu Gellértova vrchu postavená Habsburky v polovině 19. století krátce po Válce za nezávislost.

Během druhé světové války se zde usadila německá armáda. V druhé polovině 20. století zde pak působila Rudá armáda, která odtud ostřelovala město během Maďarského povstání v roce 1956. Dnes se zde nachází malé vojenské muzeum.

Památník svobody

Památník svobody stojí přímo před Citadellou na Gellértově vrchu a tvoří jej dvacet šest metrů vysoký podstavec a na něm stojící čtrnáct metrů vysoká bronzová Socha svobody představující ženu držící nad hlavou palmovou ratolest.

Vybudován byl na počest sovětských vojáků, kterých při osvobozování města od nacistů padlo až sto šedesát tisíc.

Semmelweisovo muzeum lékařství

Semmelweisovo muzeum lékařství je současně muzeem, knihovnou a archivem a zabývá se historií a vývojem lékařství od dob Římanů. Pojmenováno je po Ignáci Filipu Semmelweisovi, což byl porodní lékař, který se intenzivně věnoval problematice smrtelné horečky omladnic a z tohoto důvodu se mu přezdívá „zachránce matek“.

V muzeu se nachází nepřeberné množství lékařského vybavení, studijního materiálu (včetně skutečných částí lidského těla) a také kompletní historická lékárna.

Lázně Rudas

Termální Lázně Rudas byly zbudovány již v roce 1550 Osmany a dodnes se v nich nachází originální hammam s osmibokým bazénem a kupolí.

Zdejší voda je mírně radioaktivní a obsahuje velké množství síranů, vápníku, hořčíku, hydrogenuhličitanů a fluoridů. Celkem se zde nachází šest terapeutických a jeden plavecký bazén, které mají teplotu od 10 do 42 stupňů Celsia.

Most svobody

Most svobody (dříve Most Františka Josefa) byl dostavěn v roce 1896, nicméně ten současný pochází z roku 1945, neboť na konci války ustupující německá armáda vyhodila původní most do povětří. Přestavba však věrně kopíruje originální podobu ve stylu art nouveau s erby a bronzovými sochami turulů na vrcholcích pilířů.

Alžbětin most

Kdysi vskutku honosný a překrásný Alžbětin most (pojmenovaný po Alžbětě Bavorské, známé možná spíše jako císařovna Sissi) byl otevřen roku 1903, avšak i on se společně s ostatními budapešťskými mosty stal obětí ustupujícího Wehrmachtu na konci druhé světové války.

Jeho obnova do původní podoby však byla mimo finanční možnosti země a tak byl zbudován nový moderní most uvedený do provozu roku 1964.

Lázně Gellért

Zcela první lázně vznikly na místě dnešních Gellértových lázní již ve 13. století. Dnešní Gellértovy lázně jsou součástí honosného secesního hotelu a otevřeny byly roku 1918.

Jsou bohatě umělecky vyzdobeny a nachází se v nich mnoho soch, mozaiek, sloupů, vitráží a ozdobných kachlů. Voda zde má teplotu až 40 stupňů Celsia a obsahuje mnoho hydrogenuhličitanů, fluoridů, síranů a sodíku.

Co vidět ve čtvrti Víziváros (Vodní město)?

Tato úzká historická čtvrť mezi Dunajem a Hradním vrchem byla silně ovlivněna přítomností Osmanů, kteří zde intenzivně budovali lázně a přestavovali místní kostely na mešity.

Co vidět ve čtvrti Víziváros

Co vidět ve čtvrti Víziváros | Obrázek: pexels/Diego F. Parra

Széchenyiho řetězový most

Ačkoliv je pojmenován řetězový, tak se ve skutečnosti jedná o most visutý. Uveden do provozu byl v roce 1849, svého času patřil mezi největší na světě a řadil se mezi zázraky moderního světového inženýrství.

Pojmenován je po Istvánu Széchenyim (až od roku 1898), který byl velkým podporovatelem jeho výstavby. Z obou stran střeží most dvojice kamenných lvů, kterým se velmi podobají později vytvoření bronzoví lvi na Trafalgarském náměstí v Londýně.

Lanovka na Budínský hrad

Lanovka na Budínský hrad (maďarsky Budavári Sikló) je historická pozemní kladková lanovka spojující dunajské nábřeží u Řetězového mostu s Budínským hradem.

Uvedena do provozu byla v roce 1870, nicméně bombardování během druhé světové války ji zcela zničilo, takže dnešní restaurovaná podoba pochází až z roku 1986. Délka trati je 95 metrů, převýšení činí 51 metrů a lanovka zvládne tuto cestu absolvovat za zhruba minutu a půl.

Hradní tunel

Hradní tunel pod Budínským hradem vede od Řetězového mostu do čtvrti Krisztinaváros. Vystavěn byl v eklektickém klasicistním stylu a do provozu byl uveden roku 1857.

Hradní tunel

Hradní tunel | Obrázek: pexels/life._.kor

Tunel slouží primárně automobilové dopravě, ale je možné projít ho i pěšky po chodníku, který po jedné jeho straně vede. To se nicméně silně nedoporučuje kvůli znečištěnému vzduchu a celkové bezpečnosti.

Várkert Bazár

Várkert Bazár (dalo by se přeložit jako Bazar zámecké zahrady) je terasovitý umělecko-zahradní komplex zbudovaný v druhé polovině 19. století v novorenesančním slohu.

Dnes je přeměněný na multifunkční společensko-kulturní komplex a řadou zahrad, sálů, divadel a restaurací. Je označován za klenotnici hlavního města, kde umění a příroda koexistují a vzájemně se doplňují.

Hlavní ulice (Fő utca)

Jedná se o hlavní ulici čtvrti Víziváros a prokazatelně zde vznikla již za dob Římanů. Najdete zde mnoho památek a významných budov.

Jmenovat můžeme například:

 • Kapucínský kostel s klášterem
 • Dům maďarského dědictví
 • Reformovaný kostel na náměstí Szilágyi Dezső
 • Kostel svaté Anny
 • Budova bývalého Vojenské soudu
 • Kaple svatého Floriána

Muzeum slévárenství Ábraháma Ganze

Toto jedinečné muzeum se nachází přímo v budově bývalé Strojní slévárny Ábraháma Ganze z 19. století, která zde fungovala až do šedesátých let minulého století.

K vidění jsou zde gigantické kotle, obrovské jeřáby, obří pec a nespočet výrobků, jako jsou litinová kamna a nábytek, zvony, děla, sochy, busty, železniční dvojkolí a mnoho dalšího.

Lázně Lukács

Zcela první lázně zde vznikly již ve 12. století a provozoval je Řád maltézských rytířů. Svého času zde Osmané provozovali také mlýn na střelný prach, který byl poháněn místní vyvěrající vodou. První hotelový komplex s termálními lázněmi pak na tomto místě vznikl v roce 1880. Součástí komplexu jsou Császárovi termální lázně, které jsou nejstaršími nepřetržitě fungujícími lázněmi v Budapešti.

Gül Babova hrobka a zahrada

Hrobka Gül Baby, osmanského básníka, spisovatele, ochránce města v době osmanské nadvlády a přítele sultána Sulejmana I.. Zbudována byla v polovině 16. století a má osmiboký půdorys.

Je poutním místem muslimů, převážně pak z Turecka. Hrobku obklopuje překrásná zahrada s Gül Babovou sochou a součástí areálu je i kulturně-společenské centrum a muzeum.

Millenáris Park

Moderní městský park s mnoha dětskými hřišti, sportovišti, jezírky, mosty, výstavištěm a překrásnou budovou Národního tanečního divadla.

Lázně Király

Lázně Király byly vystavěny v druhé polovině 16. století Osmany a dodnes mají navzdory přestavbě v 18. století a poškození během druhé světové války v mnohém původní podobu.

Poměrně zajímavé je, že nemají (a nikdy neměli) vlastní termální pramen. Zbudovány totiž byly primárně jako lázně pro případ obléhání města. Voda je sem dodávána z nedalekých Lázní Lukács.

Co vidět v Óbudě a Aquincu?

Jedná se o nejstarší část celého města s historií dlouhou přibližně dva tisíce let. Nachází se zde hned několik římských památek a také mnoho velmi zajímavých muzeí.

Co vidět v Óbudě a Aquincu

Co vidět v Óbudě a Aquincu | Obrázek: pixabay.com/Customs112

Muzeum Aquincum

Aquincum tvoří pozůstatky starobylého římského města, které zde začalo vznikat již v 1. století a rozléhalo se na zhruba 16 hektarech obehnaných mohutnou zdí.

Dnes zde nalezneme muzeum s archeologickým parkem. K vidění jsou zde pozůstatky budov a chrámů, sochy, kamenné sarkofágy, keramika, podlahové mozaiky, zcela unikátní vodní varhany a mnoho dalších předmětů.

Herkulova vila

Herkulova vila je tvořena pozůstatky římské vily zbudované ve 2. století a pobořené pravděpodobně o století později. K jejímu nálezu došlo při kopání základů nové školy.

Byla bohatě zdobena freskami, měla vodovodní potrubí, podlahové vytápění a mozaikami vykládané podlahy, které jsou nyní asi největším lákadlem památky. Na mozaikách je vyobrazen Herkules a Deianeira, opilý Herkules, Eros, tygr, bojovníci, geometrické vzory a rostlinné ornamenty.

Římský vojenský amfiteátr

Římský vojenský amfiteátr ze 2. století byl součástí Aquinca a jednalo se o větší ze dvou amfiteátrů ve městě (druhý a menší byl civilní). Jeho pozůstatky se nachází zhruba na půl cesty mezi Budínským hradem a Muzeem Aquinca.

Jeho rozměry byly ohromující. Pojal až patnáct tisíc diváků a jeho samotná aréna byla větší, než ta v římském Koloseu.

Galerie Imreho Vargy

Galerie vystavující sochy, medaile, kresby a další díla jednoho z nejvýznamnějších maďarských umělců a možná nejvýznamnějšího maďarského sochaře vůbec. Ani ne sto metrů od galerie se pak na náměstí Fő tér nachází Vargovo sousoší žen s deštníky.

Kassákovo muzeum

Kassákovo muzeum vystavuje řadu opravdu výjimečných děl avantgardního umění z počátku 20. století v čele s kompletním dílem spisovatele a umělce Lajose Kassáka, po kterém je také pojmenováno.

Muzeum Kiscelli a městská galerie

Muzeum Kiscelli a městská galerie sídlí v objektu bývalého kláštera z 18. století. Smyslem muzea je pomoci návštěvníkům pochopit vývoj města Budapešti lidským způsobem.

Najdete tak zde skutečně nejrůznější exempláře, jako jsou kompletní lékárna z 19. století, starožitné propagační cedule nebo nábytek v empírovém, biedermeier či art nouveau stylu. V Městské galerii se pak nachází úchvatná sbírka maďarského umění.

Vasarelyho muzeum

Muzeum se nachází v Paláci Zichy a prezentuje sbírku děl slavného maďarsko-francouzského malíře, grafika a sochaře, Victora Vasarelyho, který byl čelním představitelem takzvaného optického umění, neboli op artu.

Co dalšího vidět v Budíně?

Přehled dalších zajímavých míst na budínské straně města.

Další místa v Budíně

Další místa v Budíně | Obrázek: studio unsplash/Stefano Segato

Zámek Nagytétény

Zámek Nagytétény byl vybudován v polovině 18. století a patří mezi vrcholné ukázky baroka v Maďarsku.

Dnes v něm nalezneme Muzeum nábytku mapující období jeho vývoje od gotiky až po Biedermeyer. Více než tři sta kusů nábytku je zde prezentováno společně s dobovými koberci, kamny a porcelánem v téměř třech desítkách místností.

Memento Park

Memento park je kombinací venkovní a vnitřní expozice s kinem připomínající smutnou absurditu socialismu a komunismu.

Hlavním lákadlem je více než čtyřicítka soch, bust a plaket Lenina, Stalina, Marxe, Engelse, Bély Kuna (vrcholný maďarský komunista) a hrdinných dělníků a vojáků. Ty mají v některých případech až olbřímí rozměry a původně skončily po pádu komunismu na skládce za městem.

Jeskyně Pál-völgyi

Jeskyně Palvolgyi byla objevena v roce 1904 a o patnáct let později v roce 1919 byla zpřístupněna veřejnosti. Prohlídková trasa je dlouhá přibližně 500 metrů, ale celková délka jeskynního systému činí téměř 13,5 kilometru.

Návštěvníci zde mohou pozorovat úžasné kamenné útvary, třpytivé vápencové krystaly a otisky pravěkých lastur.

Tropicárium

Tropicárium je soukromé ZOO, které se nachází v obchodním centru Campona. Hlavní atrakcí je jedno z největších mořských akvárií ve střední Evropě.

Najdete zde celkem devět tematických sekcí, a to konkrétně:

 • Maďarskou faunu
 • Kosmany, leguány a hady
 • Deštný prales s aligátory
 • Sladkovodní akvária
 • Dům plazů a hmyzu
 • Poloslaná akvária
 • Žraločí akvárium
 • Mořská akvária a korálový útes
 • Bazén rejnoků

PEŠŤ

Pešť je ve srovnání s Budínem opravdovou městskou džunglí, která je plná života a ruchu velkoměsta

Co vidět v Centru (Belváros)?

Belváros je nejen faktickým centrem Pešti, ale také turistickým centrem Pešti. Zdejší nemovitosti jsou nejlukrativnější ve městě a nachází se zde nepřeberné množství obchodů, butiků, restaurací, kaváren a barů.

Je nanejvýš pravděpodobné, že zde uslyšíte převážně jiné cizí jazyky, než maďarštinu.

Co vidět v Centru

Co vidět v Centru | Obrázek: pixabay.com/12019

Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Proslulý původně románský kostel, jehož vznik se datuje až do 11. století. V průběhu staletí prošel mnoha přestavbami a tak na něm lze pozorovat prvky románské, gotické, renesanční, barokní a osmanské, a to zevnitř i zvenku.

Zbudován byl na místě bývalé římské pevnosti Contra-Aquincum, jejíž pozůstatky jsou k vidění v přilehlém parku nedaleko kostela.

Muzeum podzemní dráhy

V podchodu na náměstí Deák tér (oficiální adresa náleží náměstí vedlejšímu) se nachází muzeum podzemní dráhy věnované budapešťskému metru, a to především jeho první lince, která je druhým nejstarším metrem na světě (uvedeno do provozu bylo v roce 1896).

Muzeum je umístěno v jedné z původních a dnes již nepoužívaných stanic „Gizella tér“. V expozici se nachází originální vagóny, fotografie, modely, nákresy, mapy či stavební deníky.

Petőfiho muzeum literatury

Petőfiho muzeum literatury sídlí v nádherném neoklasicistním paláci Károlyi a pojmenováno je po významném maďarském básníkovi Sándoru Petőfim. Soustředí se na maďarské spisovatele a literaturu.

Ve jeho sbírkách se nachází knihy, rukopisy, periodika, fotografie, nahrávky, nejrůznější předměty (například psací stroje) a přes deset tisíc uměleckých děl všeho druhu (obrazy, grafiky, sochy a podobně).

Dunajská promenáda

Nachází se na levém břehu Dunaje a vede od Széchenyiho řetězového mostu k Alžbětině mostu. Procházka po promenádě poskytuje naprosto jedinečné výhledy na budínskou stranu města, které vévodí hrad.

Při procházce narazíte na hned několik významných památek a budov a také na celou řadu soch, z nichž ta asi nejznámější jsou takzvané Boty na břehu Dunaje.

Co vidět ve čtvrti Lipótváros (Leopoldovo město)?

Leopoldovo město je něco jako neoficiální úřednická čtvrť, kde se nachází velké množství správních budov, mezi které patří řada ambasád, několik budov ministerstev a především pak budova parlamentu – Országház.

Co vidět ve čtvrti Lipótváros

Co vidět ve čtvrti Lipótváros | Obrázek: pixabay/lndshark

Bazilika svatého Štěpána

Bazilika svatého Štěpána patří mezi nejdůležitější sakrální stavby v Maďarsku, a to navzdory tomu, že je relativně nová. Stavěla se více než celou druhou polovinu 19. století a slavnostně vysvěcena byla až roku 1905.

Během samotné stavby se přitom hned dvakrát částečně zřítila. Vystavěna je v novoklasicistním slohu a zasvěcena je uherskému králi Štěpánu I. Uherskému, jehož ruka je uložena v jednom z místních relikviářů.

Budova parlamentu

Budova parlamentu (maďarsky Országház, neboli Státní dům) je zcela bezesporu nejikoničtější stavbou nejen Budapešti, ale celého Maďarska, za což vděčí svým rozměrům (jedná se o největší budovu v Maďarsku) i opulentnosti.

Vystavěna byla na přelomu 19. a 20. století a kombinuje v sobě styly novorománské, novogotické a novobarokní. Jsou zde uloženy maďarské korunovační klenoty, kterým vévodí Svatoštěpánská koruna.

Náměstí Istvána Széchenyiho

Náměstí Istvána Széchenyiho je velmi krásné samo o sobě, ale návštěvníci města ho vyhledávají především kvůli jedinečným výhledům na Budínský vrch s hradem.

Pakliže bychom měli mluvit o samotném náměstí, určitě musíme zmínit, že se na něm nachází nejstarší strom ve městě, kterým je akácie zasazená v roce 1789.

Za zmínku pak jistě stojí také Palác Gresham postavený ve stylu Art Nouveau, ve kterém se nachází dost možná nejluxusnější hotel v Budapešti.

Náměstí svobody

Krásné velké náměstí plné památníků a soch.

Zmínit můžeme například:

 • Památník osvobození Rudou armádou
 • Památník obětem německé okupace
 • Sochu Ronalda Reagana

Celé jedné straně náměstí vévodí skvostná budova Burzovního paláce a naproti němu přes náměstí stojí Velvyslanectví Spojených států amerických. Jen kousek od náměstí pak najdete extravagantní secesní budovu bývalé Královské poštovní spořitelny.

Boty na břehu Dunaje

Boty na břehu Dunaje jsou jedinečný a velmi emotivní památník. Tvoří ho šedesát párů pánských, dámských a dětských z litiny odlitých bot „poházených“ na nábřeží.

Připomínají přes tři a půl tisíce Židů, které právě zde ke konci druhé světové války příslušníci maďarské fašistické Strany šípových křížů nechali se zout (boty byly za války cenné zboží), následně je střelili a nakonec shodili do Dunaje.

Ruské kolo

Ruské kolo (nazývané také Budapešťské oko) je sice prvoplánovou turistickou atrakcí, nicméně za zmínku rozhodně stojí.

Stojí v centru města na Alžbětině náměstí a je vysoké 65 metrů, což ho činí jedním z největších v Evropě. Nabízí skvostné a jedinečné výhledy na Budapešť, a to především v noci.

Retro muzeum

Interaktivní muzeum vracející se do dob komunismu. Ve sbírkách se nachází naprosto vše, s čím se člověk v té době mohl setkat. Automobily, motocykly, hračky domácí spotřebiče, obrazy, peníze, oblečení, vybavení domácnosti, nábytek, kosmetika, zbraně, knihy, cedule, elektronika a mnoho dalšího.

Co vidět ve čtvrti Erzsébetváros (Alžbětino město)?

Alžbětino město je turisty spíše opomíjenou částí centra, ale nachází se zde řada židovských památek v čele s Velkou synagogou. Během druhé světové války zde nacisté zřídily dřevěným plotem obehnané židovské ghetto.

Co vidět ve čtvrti Erzsébetváros

Co vidět ve čtvrti Erzsébetváros | Obrázek: unsplash.com/Linda Gerbec

Velká synagoga

Velká synagoga (říká se jí také Synagoga v ulici Dohány) je největší svého druhu v celé Evropě a jednou z největších na celém světě. Její kapacita činí téměř tři tisíce sedících věřících (přibližně půl napůl muži a ženy).

Její stavba byla dokončena v roce 1859 a vystavěna byla v maursko-španělském stylu. U synagogy pak stojí Památník holokaustu (takzvaný Strom života) v podobě ocelové vrby, na jejichž lístcích jsou napsána jména nacisty zavražděných Židů z budapešťského ghetta.

Židovské muzeum

Židovské muzeum je součástí Velké synagogy a jeho budova se jeví, jakoby tak tomu bylo vždy, nicméně ve skutečnosti byla ve stejném stylu postavena až o sedmdesát let později na místě domu Theodora Herzla.

Cílem muzea je prezentovat široké veřejnosti židovský způsob života a vše s tím spojené. Velká část nejcennějších artefaktů muzea byla za druhé světové války zachráněna díky odvaze a obětavosti zaměstnanců maďarského Národního muzea, kteří je schovali ve sklepeních.

Rumbachova synagoga

Rumbachova synagoga byla postavena v roce 1872 podle návrhu slavného vídeňského architekta Otto Wagnera. Je vystavěna v maurském stylu a nese zcela zřetelné prvky islámského stylu, což je vyústěním inspirace Skalním dómem v Jeruzalémě. Především uvnitř synagoga doslova září barvami červené, zlaté a modré.

Synagoga na Kazinczyho ulici

Jedná se o ortodoxní synagogu vystavěnou v letech 1912 až 1913 ve stylu Art Nouveau. Zatímco její exteriér je relativně střídmý, interiér je velmi bohatě vybavený a vyzdobený.

Všimnout si zde lze secesních a transylvánských prvků. Velkým lákadlem svatostánku jsou pak vitráže od slavného maďarského umělce Miksy Rótha.

Róthovo muzeum

Róthovo muzeum vystavuje práce slavného maďarského umělce Miksy Rótha a jeho žáků a následovníků. Miksa Róth byl celosvětově uznávaným umělcem v oblasti tvorby mozaiek, vitráží a maleb na sklo. Právě ty ve sbírkách muzea naleznete.

Muzeum se nachází v budovách domu a dílny Miksy Rótha ze začátku 20. století.

Východní vlakové nádraží – Keleti

Největší vlakové nádraží ve městě postavené v letech 1881 až 1884 v eklektickém slohu. Mimojiné odsud odjíždí celá řada mezinárodních spojů, a to například do Berlínu, Curychu, Mnichova, Vídně, Varšavy nebo Záhřebu.

V budoucnosti by pak právě odtud měla vést rychlodráha spojující centrum města s mezinárodním letištěm Ference Liszta.

Co vidět ve čtvrtích Józsefváros a Ferencváros (Josefovo a Františkovo město)?

Dvě čtvrtě jihovýchodně od samotného centra s mnoha domy z 19. století. Již delší dobu zde probíhá čilý stavební ruch spojený s modernizací a přeměnou města. Ve čtvrti Ferencváros pak sídlí zřejmě nejúspěšnější a nejoblíbenější maďarský fotbalový klub Ferencvárosi Torna Club.

Co vidět ve čtvrtích Józsefváros a Ferencváros

Co vidět ve čtvrtích Józsefváros a Ferencváros | Obrázek: pexels.com/Maria Orlova

Muzeum užitého umění

Muzeum užitého umění sídlí v pompézní budově z konce 19. století, která byla vystavěna v maďarském secesním stylu. V interiérech jsou pak použity prvky z hinduistické, mughalské islámské architektury.

K vidění jsou zde předměty z různých historických období vyrobené z kovu dřeva, skla, keramiky, kůže, textilu a papíru. Ve sbírkách muzea se nachází několik desítek tisíc artefaktů.

Památník holokaustu

Památník holokaustu se nachází v moderně dostavěné Pávově synagoze z meziválečného období. Zdejší exhibice mapuje především nacistické vraždění Židů, ale zmiňuje se také o vyvražďování Romů, homosexuálů a postižených osob.

Unikátní je zdejší sbírka fotografií nazvaná Osvětimské album, která zachycuje transport, internaci a vyvražďování maďarských židů. Nalezena byla v Osvětimi po jejím osvobození.

Národní muzeum

Maďarské národní muzeum sídlí v neoklasicistní budově postavené v polovině 19. století přímo k tomuto účelu. Zdejší sbírky jsou nejrozsáhlejšími sbírkami artefaktů maďarské historie a umění.

Z vystavovaných předmětů stojí za zmínku především:

 • Obří římská mozaika ze 3. století
 • Hedvábné královské korunovační roucho
 • Rekonstruovaná římská panonská vila ze 3. století
 • Byzantská Monomachusova koruna z 11. století
 • Barokní knihovna
 • Beethovenovo piano značky Broadwood

Velká tržnice

Velká tržnice je největší a nejstarší tržnice ve městě vybudovaná na konci 19. století v novogotickém slohu. Je bohatě prosklená a její velkou část tvoří vnitřní ocelová konstrukce.

Stále slouží svému účelu a místní i turisté zde mohou nakoupit především maďarskou produkci ovoce, zeleniny, masa, uzenin, koření a alkoholu. Nachází se zde i stánky se suvenýry a ve druhém nadzemním podlaží jsou umístěny bistra a restaurace.

Ludwigovo muzeum současného umění

Muzeum sídlí v moderní budově Paláce umění (naproti budově Národního divadla) společně s několika dalšími uměleckými tělesy. Soustředí se výhradně na moderní a současné umění a vystavuje díla umělců z Maďarska, Spojených států amerických, Ruska, Německa, Francie, Česka, Slovenska, Rumunska, Polska a Slovinska.

Národní divadlo

Národní divadlo sídlí v nové a značně kontroverzní budově postavené v roce 2002. Záměrem bylo postavit eklektickou budovu navazující na historii budapešťských paláců, jako je například Palác Gersham a Hotel Gellért. Nakonec ale vznikl prapodivný a nesourodý mix tradičních a lidových motivů, portik, balkónů a sloupů, které společně na první pohled dost dobře nefungují.

Muzeum likéru Zwack Unicum

Muzeum v prostorách likérky Zwack, kde se více než 200 let vyrábí celosvětově známý likér Unicum, který je pro Maďary to samé, co pro Čechy Becherovka.

Prohlídka plně souvisí se vznikem a výrobou tohoto likéru a má poněkud komerční charakter, což je ovšem vzhledem k okolnostem pochopitelné a rozhodně to neznamená, že nestojí za to.

Co vidět na Andrássyho třídě?

Andrássyho třída je dva a půl kilometru dlouhý výstavní bulvár, který začíná kousek od břehu Dunaje a končí u Městského parku. Je zařazen na seznam kulturního dědictví UNESCO a zcela rozhodně stojí za to ho „absolvovat“ hned dvěma způsoby.

Prvním je pěší chůze, kdy budete moci obdivovat krásu zdejších budov. Druhým je jízda Jubilejní linkou metra z konce 19. století, která pod třídou vede.

Co vidět na Andrássyho třídě

Co vidět na Andrássyho třídě | Obrázek: unsplash.com/Krisztian Tabori

Jubilejní linka metra

Jubilejní linka metra (známá spíše jako Žlutá linka, nebo M1) je druhým nejstarším systémem metra na světě po tom londýnském. Svůj provoz zahájila v roce 1896 a dodnes funguje zcela plnohodnotným způsobem. Vede pod Andrássyho třídou a má celkem 11 zastávek.

Je součástí světového dědictví UNESCO, za což vděčí jak době svého vzniku, tak uměleckému zpracování v podobě zdobených nýtovaných sloupů a okrasných dlaždic.

Muzeum asijského umění Ference Hoppa

Muzeum najdeme v domě Ference Hoppa, jehož soukromá kolekce posloužila jako základ celé sbírky, která dnes čítá přes 20 tisíc artefaktů.

Rozsáhlá sbírka je rozdělena na několik kolekcí, a to na:

 • Jihovýchodoasijskou
 • Himalájskou
 • Indickou
 • Japonskou
 • Čínskou
 • Korejskou
 • Středovýchodní
 • Mongolskou
 • Zichyho kolekci

Součástí celého areálu je také Orientální zahrada.

Muzeum Ference Liszta

Relativně skromné muzeum věnované nepochybně nejslavnějšímu maďarskému skladateli Ferenci Lisztovi. Nachází se v několika místnostech bytu v domě, ve kterém svého času žil. K vidění je zde hned několik jeho pián (včetně jednoho skleněného), psací stůl, portréty a řada osobních věcí.

Dům teroru

Dům teroru je muzeum věnující se útlaku a zločinům fašistického i komunistického režimu v Maďarsku. Umístěno je v budově, kde měla svého času sídlo komunistická tajná státní policie ÁVH.

Velká pozornost je věnována letům mezi druhou světovou válkou a Maďarským povstáním v roce 1956. K vidění je zde například sovětský tank, medailonky obětí režimu, rekonstruované vězeňské cely či fotky osob, které se na zločinech podílely.

Státní opera

Maďarská státní opera (dříve Maďarská královská opera) sídlí v budově z roku 1884 postavené v novorenesančním slohu s prvky baroka. I když nepatří mezi největší svého druhu, je považována za jednu z nejkrásnějších na světě a především se může pochlubit akustikou, kterou předčí jen hrstka jiných operních domů.

Na její výzdobě se podíleli přední maďarští umělci své doby a obdivovat zde můžeme například více než třítunový bronzový lustr umístěný v hlavní hale.

Náměstí hrdinů

Náměstí hrdinů leží mezi Andrássyho třídou Městským parkem a bylo zbudováno při příležitosti tisíce let od uplynutí příchodu maďarských kmenů na území dnešního Maďarska roku 896.

Na samotném náměstí pak najdeme:

 • Památník tisíciletí (tvořený sloupem, kolonádou a mnoha sochami)
 • Dům umění
 • Muzeum krásných umění

Památník tisíciletí

Majestátní Památník tisíciletí z roku 1896 na Náměstí hrdinů tvoří 36 metrů vysoký sloup, na jehož vrcholu je usazena socha archanděla Gabriela držícího svatoštěpánskou korunu a kříž, sedm jezdeckých soch knížat, kterým vévodí kníže Arpád a dvěma kolonádami se čtrnácti sochami maďarských králů a státníků a čtyřmi sochami představujícími práci a prosperitu, válku, mír a vědomost a slávu.

Muzeum krásných umění

Muzeum krásných umění sídlí v neoklasicistní budově z roku 1906 a ukrývá jedinečné sbírky holandských, vlámských, italských, španělských, německých, francouzských a britských mistrů od 13. do 18. století.

K vidění jsou zde také artefakty ze starověkého Egypta a Řecka. V neposlední řadě pak musíme zmínit také cenné sbírky maleb, grafik a soch z 19. a 20. století. Z mnoha známých umělců zde zastoupených můžeme jmenovat například Da Vinciho, Picassa, El Greca, Gaugina nebo Rubense.

Palác umění

Palác umění je novoklasicistní budova z roku 1896. Vchod do budovy tvoří portiko se šesti sloupy a tympanonem, v jehož štítu je propracovaná mozaika nesoucí název Patron umění.

Palác patří mezi největší výstavní prostory ve městě a nenachází se zde žádné trvalé expozice. Pořádají se zde pouze krátkodobé výstavy současných maďarských a zahraničních umělců z řad malířů, sochařů, fotografů a designérů.

Muzeum Zoltána Kodályho

Muzeum věnované významnému maďarskému hudebnímu skladateli a pedagogovi Zoltánu Kodálymu. Nachází se v jeho bytě, kde přes čtyřicet let až do své smrti žil.

Byt zůstal v prakticky totožném stavu, jako když Kodály zesnul. Kromě jeho piána tak zde máte možnost vidět všechen nábytek, vybavení bytu, fotografie a věci osobní potřeby. Celá jedna místnost bytu je věnována jeho rukopisům.

Poštovní muzeum

Muzeum věnující se historii a vývoji poštovních služeb. K vidění jsou zde originální a jedinečné historické předměty, mezi které patří kočáry, automobily, motorky, poštovní schránky, , známky, cedule, uniformy, vlajky, razítka, pečetidla, telegrafy, telefony, rádia, televizory a magnetofony.

Co vidět v Městském parku?

Městský park (maďarsky Városliget) je zelenými plícemi Pešti a rozkládá se na téměř jednom kilometru čtverečním. V rámci něj se nachází hned několik historických i moderních muzeí, památek spojených s oslavami milénia v roce 1896, zoologická a botanická zahrada, budova městského cirkusu a v neposlední řadě také asi nejznámější maďarské lázně Széchenyi.

Co vidět v Městském parku

Co vidět v Městském parku | Obrázek: unsplash/Anthony Fomin

ZOO a Botanická zahrada

Jedná se o zoologickou zahradu, které je spojena se zahradou botanickou. Patří mezi nejstarší na světě a kromě nepřeberného množství vzácných živočichů (sloni, orangutani, koaly, varani, nosorožci a tak dále) a rostlin zde můžete obdivovat také skvostnou architekturu.

Za zmínku v tomto směru stojí například secesní pavilon slonů z roku 1912, nebo palmový skleník vystavěný Společností Gustava Eiffela. Zapomenout bychom pak neměli ani na jedinečnou sbírku bonsají.

Lázně Széchenyi

Naprosto skvostné Lázně Széchenyi vystavěné v novobarokním slohu jsou největšími léčebnými lázněmi v celé Evropě. Na budapešťské poměry jsou relativně nové, neboť byly otevřeny teprve rok před začátkem první světové války.

Celkem se zde nachází 18 bazénu, z nichž jsou tři venkovní. Dva prameny, které lázně zásobují vodou mají teplotu 74 a 77 stupňů Celsia a jsou bohaté na vápník, síru a hydrogenuhličitan hořečnatý.

Metropolitní cirkus

Metropolitní cirkus sídlí v budově z roku 1971 a má kapacitu 1450 sedících diváků, což z něj dělá největší stálý cirkus ve střední Evropě. Z historického hlediska byl však založen již roku 1889. Jedná se o cirkus tradiční. K vidění jsou tu tedy klauni, artisté, akrobati, iluzionisté a drezurovaná zvířata.

Hrad Vajdahunyad

Hrad Vajdahunyad není historickou památkou v pravém slova smyslu. Vybudován byl k příležitosti oslav milénia v roce 1895 ze dřeva a kartonu, přičemž následně mělo dojít k jeho stržení. U místních si ale získal takovou popularitu, že bylo rozhodnuto o jeho plnohodnotné výstavbě z cihel a kamení a tato stavba byla dokončena roku 1908.

Vizuálně je inspirován především hradem Corvín, který najdeme v dnešním Rumunsku. Jinak na něm lze pozorovat prvky románského slohu, gotiky, renesance i baroka. Dnes v jeho barokním křídle sídlí Muzeum zemědělství.

Muzeum zemědělství

Muzeum zemědělství se nachází v novobarokním křídle hradu Vajdahunyad. Jedná se o nejrozsáhlejší muzeum svého druhu v Evropě a v jeho sbírkách se nachází přes 200 tisíc artefaktů. Mimo jiné se zde nachází i sbírky rybářské, myslivecké, lesnické, vinařské a koňské.

Mezi perly muzea patří původní originální klasy bánkútské pšenice, vinařský lis z roku 1776, první maďarská parní lokomotiva, kostra nejúspěšnějšího závodního koně všech dob – klisny Kinscem nebo Hortobagyův kabát.

Jákská kaple

Jákská kaple je postavena v novorománském slohu a i ona je součástí původně dřevěného komplexu hradu Vajdahunyad. Je kombinací několika někdejších uherských historických památek. Mezi ty patří Opatský kostel v obci Ják (podle něj je také nazvaná), Kostel svatého Michaela v Košicích a Kostel svatého Jakuba v obci Lébény.

Etnografické muzeum

Etnografické muzeum se nachází v nové moderní budově otevřené v roce 2022. V jeho rozsáhlých sbírkách se nachází téměř čtvrt milionu artefaktů z celého světa.

Celá sbírka je rozdělena na jednotlivé kolekce:

 • Rituální předměty
 • Farmaření
 • Domácnost
 • Technologie
 • Textilie
 • Zahraniční kolekce

Zahraniční kolekce se potom dělí na:

 • Oceánskou
 • Indonéskou
 • Evropskou
 • Asijskou
 • Americkou
 • Africkou

Dům hudby

Dům hudby je hypermoderní stavba od slavného japonského architekta Sou Fujimota. V prostorách budovy, která sama o sobě stojí z vidění, se nachází koncertní, přednáškové, výukové a výstavní sály.

Navštívit zde lze také stálou výstavu mapující vznik a vývoj hudby od samotných počátků až do současnosti. Samostatnou kapitolu pak tvoří část věnovaná maďarským hudebníkům a hudbě.

Co dalšího vidět v Pešti?

Přehled dalších zajímavých míst na pešťské straně města.

Další místa v Pešti

Muzeum fotografie

Muzeum slouží jako výstavní síť maďarských fotografů. Sídlí v novorenesančním studiovém domě Mai Manó Ház, který byl k tomuto účelu na konci 19. století přímo postaven.

Vybudovat ho nechal imperiální a královský fotograf Mai Manó. Výstavy zde konané jsou obecně vnímány jako zcela prvotřídní.

Západní vlakové nádraží – Nyugati

Ohromující a bohatě prosklené vlakové nádraží navržené a postavené pařížskou Společností Gustava Eiffela na konci 19. století. Jedná se o jedno z nejdůležitějších vlakových nádraží ve městě a jezdí odsud i vlaky do Prahy.

Tramvaj číslo 2

Tramvajová linka číslo 2 je standardní tramvajovou linkou budapešťské MHD, ale mezi turisty je velmi oblíbená, protože po celé délce svojí trati jede po pešťském břehu Dunaje a nabízí jedinečné výhledy na budínskou stranu města.

Také projíždí, či dokonce přímo zastavuje u mnoha významných památek. Jezdí mezi stanicemi Közvágóhíd a Jászai Mari tér.

Pivovar Dreher a muzeum piva

Pivovar Dreher je největším producentem piva v Maďarsku a založen byl již roku 1854. V rámci prohlídek je možné ho navštívit společně z muzeem pivovarnictví, kde se dozvíte mnoho zajímavých informací o výrobě a jeho historii.

Samozřejmostí jsou také pivní ochutnávky pro osoby starší 18 let.

Muzeum železnice

Muzeum železnice se sestává převážně z rozsáhlé venkovní expozice, která je největší svého druhu v Evropě. K vidění je zde přes sto různých kolejových vozidel včetně mnoha parních, dieselových a elektrických lokomotiv.

Mezi místní rarity patří například upravený kolejový automobil GAZ-13 Chaika nebo jídelní vůz Orient Expressu. Součástí areálu je také dětská železnice a točna s depem pro 34 lokomotiv.

Hřbitov Kerepesi

Hřbitov Kerepesi je neoficiálním maďarským národním hřbitovem. Založen byl roku 1847 a rozkládá se na celkem 56 hektarech. Pohřbeno je zde velké množství významných maďarských osobností a některé hroby, hrobky a mauzolea jsou svými rozměry a výzdobou až neskutečné.

Zmínit můžeme například hrobky:

 • Lajose Kossutha
 • Ference Déaka
 • Lajose Batthyányho

Nový městský hřbitov a Židovský hřbitov v Kozmově ulici

Tyto dva hřbitovy spolu bezprostředně sousedí a zabírají celkovou plochu téměř 300 hektarů. V obou případech se jedná o největší hřbitovy svého druhu v Evropě a je zde pohřbeno přes 3 miliony, respektive přes 300 tisíc zesnulých.

Na obou hřbitovech nalezne návštěvník mnoho zajímavých míst, nicméně tím nejdůležitějším je parcela číslo 301 na městském hřbitově, kde se nachází masový hrob, do kterého byl roku 1958 vhozen komunisty popravený premiér Imre Nagy se svými společníky po protiokupačním Maďarském povstání v roce 1956.

Aquaworld Resort

Aquaworld resort je obří zážitkový komplex nacházející se na severu města. Jeho součástí jsou zážitkové lázně, hotel, wellness centrum, fitness centrum a konferenční centrum.

Celková plocha bazénů je téměř 3,5 tisíce metrů čtverečních a místní tobogány mají celkovou délku přes jeden kilometr. Hlavní část aquaparku je zastřešena olbřímí kopulí s průměrem 72 metrů a interiér je vizuálně inspirován starověkým kambodžským chrámem Angkor Wat.

Lázně Dagály

Lázně Dagály jsou největším lázeňským komplexem v Budapešti, nicméně fakticky se jedná spíše o koupaliště. Jeho část s termálními lázněmi tvoří jen zlomek celkové velikosti a v tomto ohledu patří v Budapešti naopak mezi ty nejmenší.

Najdete zde celkem 10 bazénů, jejichž teplota se pohybuje od 26 do 36 stupňů Celsia. Ty napájí vodou artézská studna bohatá na siřičitany, fluoridy, chloridy a sodík.

János-hegy

János-hegy je část Budínských kopců, která je naprosto ideální pro procházky a malé výlety. Kromě chození po značených stezkách hustými listnatými lesy zde můžete navštívit Alžbětinu vyhlídku z roku 1911.

Samostatnou kapitolu potom představuje místní 11 kilometrů dlouhá dětská úzkorozchodná železnice. Dětská v tomto případě přitom neznamená „pro děti“, ale provozovaná dětmi.

MARKÉTIN OSTROV

Markétin ostrov není ani Budín, ani Pešť. Je to svět sám pro sebe uprostřed Dunaje. Sice se zde nenachází slavné památky a dechberoucí budovy, nicméně přesto rozhodně stojí za návštěvu, obzvlášť pokud nejste ve městě jen na skok.

Zajímavá místa na Markétině ostrově

Zajímavá místa na Markétině ostrově | Obrázek: pixabay/TravelCoffeeBook

Vlastně se jedná o jeden velký park, který je ideálním místem pro procházky, posedávání na lavičce a sportování všeho druhu.

Mimo jiné se zde nachází:

 • Dva plavecké areály
 • Japonská zahrada
 • Historická vodárenská věž
 • Zřícenina dominikánského klášter ze 13. století
 • Rozárium
 • Minizoo
 • Hrající fontána
 • Kaple svatého Michaela ze 12. století.
Sdílejte: