Rybářská bašta

Sdílejte:

Rybářská bašta (maďarsky Halászbástya) patří mezi nejikoničtější a nejnavštěvovanější památky v Budapešti, a to navzdory tomu, že se mnoha obyvatelům města nezamlouvá a považují ji za kýč. Důvodem této nelibosti ze strany některých místních je možná i to, že svým zdánlivě historickým a romantickým vzhledem láká skutečně velké množství turistů. A co že to Rybářská bašta vlastně je? Fakticky se jedná o pompézní vyhlídkovou terasu zbudovanou při rekonstrukci bezprostředně sousedícího Matyášova chrámu a jeho okolí na přelomu 19. a 20. století. Svým vzhledem má připomínat hradní opevnění. Bez ohledu na vše ostatní nicméně není možné baště upřít, že se z ní nabízí naprosto jedinečné výhledy na Dunaj a Pešť.

Rybářská bašta

Základní informace

Zbudována byla mezi lety 1895 a 1902 v kombinaci novorománského a novogotického slohu. Autorem její podoby je Frigyes Schulek, který měl na starosti také obnovu přilehlého Matyášová chrámu. Je dlouhá zhruba 140 metrů a dělí se na tři části – severní (65 metrů), centrální (35 metrů) a jižní (40 metrů). Tvořena je chodníky, schodišti, arkádami, terasami, hradbami a především pak sedmi věžemi, které symbolizují sedm původních maďarských kmenů. Je součástí Hradního vrchu a jako takové spadá od roku 1987 pod ochranu kulturního dědictví UNESCO.
 • Většina areálu je přístupná nonstop a zdarma
 • Zpoplatněn je vstup do věží a středověké Kaple svatého Michaela, ale v některých časech a dnech je také zdarma
 • V severní části bašty se nachází kavárna a také luxusní restaurace
 • V jižní části bašty jsou toalety

Adresa: Szentháromság tér, 1014, Budapešť

Oficiální webová stránka: www.budacastlebudapest.com

Původ pojmenování Rybářská bašta

Název Rybářská bašta není vůbec smyšlený. V minulosti v těchto místech stály hradby a pod nimi rybářská čtvrť, které se přezdívalo Vodní město nebo také Rybí město. Ostatně bašta stojí částečně na hradbách z přelomu 17. a 18. století. Právě této části hradeb se již tehdy říkalo Rybářská bašta, a to z toho důvodu, že místní rybářský cech měl v případě potřeby na starosti obranu této části hradebního komplexu Budínského hradu.

Otevírací doba

Bašta v principu netvoří uzavřenou budovu a je tedy přístupná každý den v roce po celý den a noc. WC je otevřeno od pondělí do neděle mezi 8:00 a 22:00. Kavárna je otevřena od pondělí do neděle mezi 10:00 a 22:00. Restaurace je otevřena od pondělí do neděle mezi 18:00 a 24:00.

Vstupné

Návštěva Rybářské bašty je zcela zdarma, je však zpoplatněn vstup do věží a Kaple svatého Michaela. V některých časech a dnech je ovšem vstup zdarma i tam.

Vstupné do věží se platí od 1. června do 30. září mezi 9:00 a 21:00 a od 1. října do 31. května mezi 9:00 a 19:00.

 • Dospělí: 1200 HUF
 • Děti do 14 let: 600 HUF
 • Děti do 6 let: Zdarma
 • Studenti: 600 HUF
 • Senioři: 600 HUF

Celý areál včetně věží je přístupný zdarma v těchto časech dnech:

 • Každý den ráno před 9:00
 • Každý den večer po 21:00 (mezi 1. červnem a 30. zářím), respektive po 19:00 (mezi 1. říjnem a 31. květnem)
 • Na státní svátky 15. března, 20 .srpna a 23. října
 • V období mezi 24. prosincem a 14. březnem
Halászbástya

Architektura

Rybářská bašta je vrcholným a nepochybně nejslavnějším dílem architekta Frigyese Schuleka. Celý komplex se skládá ze tří hlavních a několika doplňkových částí.

Centrální část a schodiště

Centrální část se schodištěm stojí při pohledu od Dunaje přímo před Matyášovým chrámem. Samotné schodiště pak dnes nese jméno samotného architekta. Na místě schodiště původně stály takzvané Jezuitské schody, které vedly až k Dunaji a dalo se po nich z Rybího města dostat až nahoru na kopec. Byly ale úzké, nestabilní a celkově nevyhovující. Shulek měl původně v plánu tyto schody kompletně přebudovat a vytvořit zde třístupňové schodiště až k Dunaji, nicméně se ukázalo, že by nevyhovovaly kapacitně a tak začínají až v ostré zatáčce ulice Hunyadi János utca. Došlo k úpravě průjezdu, rozšíření schodiště (v některých místech až na osm metrů) a výstavbě spodní brány, který byla osazena původním historickým románským štítovým reliéfem, který byl nalezen v kostele objeveném při úpravě valu během stavby. Schodiště je ve srovnání se zbytkem stavby poměrně jednoduché, ale je osazeno vkusnými historizujícími lampami. V levém horním průchodu na konci schodiště je pak umístěno šest soch středověkých bojovníků s různými zbraněmi, kteří střeží bránu.

Severní a jižní část

Severní a jižní část společně se svými arkádovými chodbami jsou vzájemně propojeny schodištěm a otevřenou arkádou centrální části. Ačkoliv je Rybářská bašta některými lidmi kritizována pro svou kýčovitost, je nutné architekta Schuleka pochválit za jeho citlivou práci s daným místem. Matyášův chrám byl předtím utopen za vojenskou hradbou a celé místo působilo poměrně neutěšeně, což se Schulekovi podařilo zvrátit. Dnes je zde poklidné místo z krásnými výhledy, které dotváří panorama města a otevírá jedinečný pohled na Matyášův chrám z Dunaje a z Pešti. Severní a jižní část tvoří kryté arkádové chodby, nad kterými jsou otevřené terasy s celkem sedmi věžemi. Největší dvojitá věž má hned několik patek a nachází se v nejsevernějším bodu celého komplexu. Venkovní schodiště této hlavní věže je osazeno sochami dvou lvů držících štíty, dvou kmenových vůdců Álmose a Eldera a draka s otevřenou tlamou.
Jižní nádvoří se sochou svatého Štěpána

Důležitou součást komplexu Rybářské bašty tvoří jižní nádvoří se sochou svatého Štěpána v jeho středu. Ta měla být dle původních návrhů zastřešena kopulí, nicméně to nedovoloval rozpočet a tak bylo přistoupeno k volně stojící variantě. Autorem samotné bronzové sochy je sochař Alajos Stróbl, který ji dokončil roku 1906, kdy byla také slavnostně odhalena. Podstavec je novorománský a obehnán je nízkou oválnou kamennou zdí. Samotný podstavec je osazen čtyřmi sochami lvů, zlatými medailony s beránkem Božím, odznaky evangelistů a dvojitým křížem a čtyřmi reliéfy zobrazujícími korunovaci svatého Štěpána, zavedení zákonodárného aktu, Vídeň a rakousko-uherský dualismus a stavbu Matyášova chrámu.

Další součásti Rybářské bašty

 • Socha Jánose Hunyadiho
 • Socha svatého Jiří bojujícího s drakem (kopie originálu z roku 1373, který se nachází na Pražském hradě)
 • Socha Juliana a Gerharduse

Architektura Rybářské bašty

Co se nachází v blízkosti

 • 30 m západně – Matyášův chrám
 • 150 m jižně – Muzeum lékárnictví
 • 200 m jižně – Labyrint pod Budínským hradem
 • 200 m severozápadně – Muzeum dějin hudby
 • 250 m jihozápadně – Nemocnice ve skále
 • 300 m jižně – Dům Harryho Houdiniho
 • 500 m severozápadně – Muzeum vojenské historie
 • 600 m jihovýchodně – Széchenyiho řetězový most
 • 800 m jihovýchodně – Budínský hrad
 • 900 m jihovýchodně – Várkert Bazár

*vzdálenosti udávají nutnou cestu pro dosažení daného místa pěšky, jednotlivé směry jsou pak orientační

Mapa – Rybářská bašta

Sdílejte: